18 desember 2011

Tore Hattermann

(EN) During this year's expedition, I will join the team to study the ocean circulation below the Fimbul ice sehlf. Two years ago, we used hot water to melt holes through the floating ice and installed a bunch of sensors in the ocean below it. The data we are going to collect from these instruments will be part of my PhD, which I am currently working on at the Norwegain Polar Institute in Tromsø. I grew up and studied in Germany, but got hooked up on polar science while spending one year on Svalbard in the Arctic. This will be my third trip down to Fimbul, and I think that it is much more comfortable to visit the penguins in the south than to be chased around by the polar bears in the north!

(NO) I løpet av årets ekspedisjon er jeg med for å studere havsirkulasjonen under isbremmen på Fimbul. For to år siden brukte vi en varmtvanssdrill for å smelte hull gjennom den flytende isbremmen og installerte en god del måleapparater i havet under. Dataene som vi skal hente inn fra disse måleinstrumentene skal bli en del av doktorgraden min, som jeg holder på å jobbe med ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Jeg vokste opp og studerte i Tyskland, men ble hekta på polarforskning da jeg studerte et år på Svalbard i Arktis. Dette er den tredje turen min til Fimbul, og jeg synes det er mye mer behagelig å besøke pingvinene i sør enn å bli jaga rundt av isbjørner i nord!

 

Place / Sted

Cape Town

Time / Tid

18. Des 2011 kl. 15.55

Weather / Vær

Clear sky / Klar himmel

Pressure /  Trykk (hPa)

1007.7

Wind speed / Vindhastighet (m/s)

1.0 (mean/gj.snittlig) / 2.1 (max)

Wind direction / Vindretning

North west / nordvest

Temperature /Temperatur (°C)

+24.6 (measured) / +24.6 (wind chill / effektiv)

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar