01 desember 2011

Antarktis neste
Next Stop... Antarctica

Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Nå reiser vi snart til Antarktis! I nesten to måneder skal vi undersøke hva som skjer med ishøydene som stikker opp av isbremmen nord for forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land.

Du vil få oppdateringer daglig på hva vi gjør, hvordan været er (akkurat nå er det 12 minusgrader på Troll), og lære mye om det store kontinentet Antarktis som inneholder 70 % av alt ferskvannet på jorda.

We're soon off to Antarctica! For almost two months, we will examine what happens to the ice rises sticking up out of the ice shelf north of the Troll research station in Dronning Maud Land.

You will get daily updates on what we do, what the weather is like (right now it is 12 degrees below zero), and learn more about the vast continent of Antarctica that contains 70% of all fresh water on Earth.