21 november 2012

SANAPs nye forskningsskip / SANAP´s brand-new research vessel

South African National Antarctic Program (SANAP) har nytt forskningsskip i år. Første tur til Antarkis går neste måned. Sør-Afrikas forskningsstasjon SANAE ligger ved siden av Troll, og teamet vårt vil avslutte feltsesongen på SANAE.

South African National Antarctic Program (SANAP) developed a new research vessel this year. Her first trip to Antarctica is scheduled next month. South Africa has the SANAE station next to Troll, and we will complete this field season at SANAE.


Bilde/Photo: Kenny Matsuoka

Sortering av last i Cape Town / Sorting cargo in Cape Town

På et lager nær flyplassen i Cape Town sjekket vi og våre belgiske kolleger lasten som skal til Antarktis. Alt er på plass – klar for avreise!

We checked the cargo to Antarctica with Belgian colleagues at a warehouse nearby Cape Town airport. All are in order –  ready to go!

 Bilde/foto: Kenny Matsuoka