10 januar 2014

Første dag på Troll / First day at Troll

Troll station. Bilde/photo: Peter Leopold
Den første dagen på Troll var veldig bra. Vi fikk en varm velkomst. Etter en kort lur gikk alle tilbake til arbeid. Vi hadde også et kurs i førstehjelp, noe som var veldig lærerikt. Jeg tok en tur på en av åsene ved Troll og nøt utsikten der oppe. Været var også veldig bra med sol hele dagen lang. Alt i alt, en veldig fin begynnelse for det videre arbeidet.
Vikram Goel


(EN) The first day spent at Troll was very good. We had a warm welcome from everyone. After a short nap, everyone got back to work. We also had a First Aid briefing, which was very informative. I went on for a hike on one of the hills by Troll and really enjoyed the view from up there. The weather was also very good with sunshine all day long. All in all, a very nice beginning for the work ahead. 
–Vikram Goel

09 januar 2014

Forberedelser ved SANAE VI / Preparations at SANAE VI

«Chinook» dypt dekt av snø / "Chinook" deep buried in snow. Bilde/photo: Peter Leopold
Ørjan og jeg (Peter) fløy inn fra Troll-stasjonen til SANAE VI like etter jul. Vår oppgave er å få kjøretøy og sleder ut av snøen og igang. Vi må sjekke nøye for eventuelle skader og feil. Vi har to uker før resten av laget kommer i begynnelsen av januar. Dette er vår siste sjanse til å skaffe reservedeler eller ting som mangler.

Vi opplevde noe overraskende på vinterdepoet på SANAE. Før vi dro herfra i fjor plasserte vi kjøretøyene på toppen av en to meter høy snørampe for å unngå at de skulle bli begravd i snø. Likevel var de nå blitt en del av kontinentet. Snødekket var så høyt at fronten av «Chinook» var dekket opp til taket. Alle tenkelige luftrom rundt kjøretøyet, motoren – til og med innsiden av førerhuset – var fylt med snø og is. Gummibeltene stod fastfrossen i bakken.

Heldigvis fikk vi maskinell hjelp fra stasjonen til å fjerne snøen. Etter ca. to dager med måking og fjerning av snø klarte vi å starte opp kjøretøyene, og fikk sledene løs. Vi hadde noen tekniske problemer med dieseltilførselen, med Webasto-varmerne samt «Sembla»s viktigste pausesylinder var lekk og trengte utskifting. Vår dyktige mekaniker fikset alt på rekordtid.
–Peter Leopold


(EN) Ørjan and I (Peter) flew in from Troll station to SANAE VI just after Christmas. Our tasks here are to get the vehicles and sledges out of the snow and running. We have to look carefully for any damages and malfunctions. We have two weeks before the rest of the team arrives in the beginning of January. This is also our last chance to get spare parts or forgotten items. 

What we found at the so called winter depot at SANAE was pretty surprising. Before we left last year we placed the vehicles on top of a two meter high snow ramp to avoid them being buried in snow. Nevertheless they were pretty much part of the continent by now. The snow accumulation was so high that the front of ”Chinook” was buried up until the roof. Every imaginable air space around the track, the engine, even the inside of the cab was filled up with snow and ice. The rubber belts were frozen rock solid to the icy ground.

Thankfully we got machine-help from the station to remove the snow. After about two days we managed to start both vehicles and got both sledges loose. Technically we had some problems with the diesel supply, the Webasto heaters and ”Sembla”s main break cylinder was leaking and needed replacement. Thanks to our competent mechanic we fixed everything in almost no time.
–Peter Leopold

08 januar 2014

Feltarbeidet starter / The field season has started

Bilde/photo: Kenny Matsuoka 
Den tredje feltsesongen for prosjektet Ice rises har startet. Feltsjef Peter Leopold og mekaniker Ørjan Kalsen startet forberedelsene til traversen før jul i Antarktis. Sikkerhetsansvarlig Harvey Goodwin har også vært i Antarktis siden november og jobbet som ekspedisjonsleder for Norwegian Antarctic Research Expedition (NARE).

Forskningsteamet, Kenny Matsuoka, Joel Brown og Vikram Goel, fikk en innføring i dag før den kommende Antarktis-flyturen. Dronning Maud Land Air Network (DROMLAN) er et konsortium for antarktiske flyreiser for 11 nasjoner som har forskningsstasjoner i Dronning Maud Land.

(ENG) The third field season for the project Ice rises has started. Our field manager Peter Leopold and mission mechanic Ørjan Kalsen deployed to Antarctica before Christmas to finish the traverse preparation. Our safety officer Harvey Goodwin has also been in Antarctica since November, working as expedition leader for the Norwegian Antarctic Research Expedition (NARE). 

The science team, Kenny Matsuoka, Joel Brown, and Vikram Goel, received flight briefing today before the upcoming Antarctic flight. Dronning Maud Land Air Network (DROMLAN) is a consortium to make Antarctic flights for 11 nations that have research stations in Dronning Maud Land.