28 desember 2012

Peter Leopold


Peter LeopoldMan kan gjerne spørre: Hva gjør en marinbiolog i et glasiologiprosjekt på den antarktiske innlandsisen hylle?

Vel jeg har bodd og arbeidet i Arktis i noen år. Bortsett fra min vitenskapelige bakgrunn har jeg også jobbet som tekniker innen arktisk logistikk. I løpet av de siste sju årene har jeg hatt sjansen til å ta del i mange forskjellige ekspedisjoner til polarområdene. Jeg antar dette er årsaken til hva som førte meg på denne turen hvor vi vil utelukkende møte og studere vannet i dens frosne form. Jeg skal hjelpe med mange ulike ting, fleksibilitet og allsidighet trengs fra oss alle for å mestre den kommende utfordringer på Fimbulisen.  Videre har jeg en sterk interesse og lidenskap for fotografering - og fotografering vil være en av mine oppgaver. Dette er min andre tur til Antarktis. Jeg er veldig glad for å kunne delta på  "Ice Rises" og ser frem til å jobbe i team med erfarne folk.

Følg oss i de kommende ukene på en av de mest praktfulle, imponerende og fjerntliggende områder på denne planeten!You may ask: What does a marine biologist do in a glaciology project on the Antarctic Ice shelf?
 

Well I have been living and working in the Arctic for some years.  Aside from my scientific background I was also working as technician within the field of Arctic logistics. During the past seven years I had the chance to take part in many different expeditions to both polar regions with extended periods of field work. I guess, this is what brought me on this trip where we would solely
encounter and study water in it's frozen form. I'll be helping out with everything for anybody. Flexibility and versatility are needed from all of us to master the upcoming challenges on the Fimbul Ice shelf. Furthermore I have a strong interest in and passion for photography which will be one of my tasks during our trip across to the South  African "SANAE IV" station. For me this is the second trip to Antarctica. I'm very glad to be able to join the "Ice Rises" team this year and look forward to work in the team with very experienced people.

Follow us in the coming weeks to one of the most magnificent, stunning and remote areas on this planet!

Harvey Goodwin


Harvey Goodwin
 
Når jeg ikke er i Antarktis bor og arbeider jeg i Tromsø. Dette er min sjette tur til Antarktis med Norsk Polarinstitutt. Jeg er ansvarlig for sikkerheten under oppholdet. Når dette prosjektet starter har jeg allerede vært i seks uker på Troll for å jobbe med logistikk og sikkerhet. Min første oppgavenå være sikkerhetsopplæring for laget før feltarbeidet starter. Siden vårt arbeid foregår på breis kan vi risikere å møte på bresprekker, så mine viktigste oppgaver innebære å sjekke ut nye områder med radar for å undersøke om området er trygt før det vitenskapelige arbeidet starter på breen. Selv om jeg har vært på Fimbulisen tre ganger tidligere og kjenner området ganske godt, er det fortsatt en utfordring å finne frem til den tryggeste ruten på isbreen. Jeg ser frem til en vellykket feltsesong!

Hilsen Harvey Goodwin

When not in the Antarctic I live and work in Tromsø. This will be my 6th trip to the Antarctic with the Norwegian Polar Institute and I will be responsible for the teams safety. By the time this project starts I will have been in the Antarctic 6 weeks already working with logistics and glacier safety out of Troll. My first task will involve glacier and winter safety training for the team before setting off on the fieldwork. Since all our work is on glacier ice we can risk encountering crevasses, so my main tasks involve checking out new areas with a ground penetrating radar to see if the area is safe before commencing on the scientific work. Although I’ve been on Fimbulisen three times before and know the area quite well I am still looking forward to the challenges of safe route finding. Looking forward to a successful field season!

Best regards Harvey Goodwin

Kenichi Matsuoka


Kenichi Matsuoka
Dette er min åttende reise til Antarktis, siden min første forskningstur hit i perioden 1998 og 2000 da jeg overvintret den japanske stationen Syowa, 1400 km øst for Troll. Jeg har jobbet med NARE programforskning siden 2010-11 sesongen, så dette er mitt tredje reise til Troll. For NARE / Ice Ice Rises, er dette det andre feltoppholdet, og målet i år er å måle nøyaktige posisjoner av markører som vi installerte på isen i fjor så vi er i stand til å beregne forskyvningen av markører og deretter isens hastighet. Vi er veldig fornøyde med resultatene etter den første sesongen, og jeg er sikker på at vi vil finne tilsvarende resultater denne sesongen. For tiden forbereder vi feltoppholdet og planlegger å forlate Troll en gang i neste uke.

Velkommen til vårt prosjektblogg / facebook side!

Hilsen Kenichi Matsuoka


This is my 8th deployment to Antarctica, since my first deployment between 1998 and 2000 when I wintered over at a Japanese Station Syowa, 1400 km east of Troll Station. I have worked with NARE programs since the 2010-11 season, so this is my third deployment to Troll. For NARE/ICE Ice Rises, this is the second field campaign; the goal of this year is to measure precise positions of markers that we installed last year so we are able to calculate the displacement of the markers and then velocity of ice. We will also operate a range of ice-penetrating radar to see interior and bed of the ice rises. We are thrilled with nice results from the first season and I am sure that we will find similarly nice results this season. We are currently preparing for the traverse and plan to leave sometime next week.Welcome to our project blog / facebook page!


Best regards Kenichi Matsuoka


Kjetil Bakkland

Kjetil Bakkland
Jeg skal være mekaniker og førstehjelpsansvarlig under årets sesong på Fimbulisen med prosjektet Ice rise. Etter gode forberedelser håper og tror jeg at førstehjelpsutfordringer blir null, slik at jeg kan bruke kreftene på å få beltevogner og snøskutere til å gå klokkereint og sikkert rundt på isbremmen. Dette blir min sjette sommersesong i Antarktis. Tidligere har jeg blant annet vært med på å bygge opp forskningsstasjonen Troll til helårsstasjon, og vært med på den store polarårstraversen med beltevogner fra Troll til Sørpolen.
 

Til daglig jobber jeg ved brannvesenet i Sandefjord, og er utdannet som brannmann, mekaniker og ambulansesjåfør. Jeg har en sterk interesse for forskning i og utforsking av Antarktis, og ser fram til denne muligheten til å bli enda bedre kjent med Dronning Maud Land. Når sesongen er omme, vil jeg se enda mer fram til å komme hjem til fru Lise og ungene Sigurd (4), Hanna (11), Steffen (21) og Marius (24).

Hilsen Kjetil Bakkland I will be a mechanic and first charge during the season at Fimbulisen with Project Ice rise. After good preparation I hope I can use my powers to get tracked vehicles and snowmobiles to go safe around the ice shelf. This will be my sixth summer season in Antarctica. Previously I have been involved in building research station Troll for year-round station, and participated in the great traverse with tracked vehicles from Troll to the South Pole.
 

I work at the fire department in Sandefjord, and is trained as a firefighter, mechanic and ambulance driver. I have a strong interest in research and exploration in Antarctica, and look forward to the opportunity to become better acquainted with Queen Maud Land. When the season is over, I look even more forward to coming home to Lisa and the kids Sigurd (4), Hannah (11), Steffen (21) and Marius (24).

Best regards Kjetil Bakkland 

Joel BrownJoel Brown

Dette er min første tur til Antarktis og det er helt fantastisk! Jeg er ny postdoktor ved Norsk Polarinstitutt. Jeg har flere måneder med felterfaring fra isbreene på Grønland så jeg er klar for kalde, solfylte  dager, men langt er dette en helt annerledes opplevelse! Men det er en ting som er likt med dette stedet og mine tidligere erfaringer fra polare strøk, bortsett fra iskappensnes skjønnhet, og det er at elementenes usikkerhet bestemmer hvor mye vi får gjort! Vi er for tiden opptatt på Troll mens vi venter på forsyninger som skulle ha kommet for to uker siden med skipet. Skipet ble sittende fast i isen bare 7 km fra lasterampen, men kom seg fri fra isen i går. Forhåpentligvis vil de komme trygt frem i morgen. Det er alltid noen uventede utfordringer i polarforskningen!

Joel Brown  

This is my first trip to Antarctica and it is beautiful! I am a new postdoctoral researcher at the Polar Institute. I have months of field experience on the Greenland Icesheet so I was ready for the cold, sunny, never-ending days but so far this is a different experience entirely! However, there is certainly one thing that is similar about this place and my previous field experiences other than the exquisite, stark beauty of the icesheet: the uncertainty of the elements that control what we can get done. We are currently keeping busy at Troll Station while we wait for some supplies that should have arrived 2 weeks ago by ship. The ship got stuck in the pack ice only 7 km from the loading bay and only got free from the ice yesterday. Hopefully they will arrive safely tomorrow. There are always some unexpected challenges in polar research.
 
Joel Brown  

26 desember 2012

Bresprekker/ Buttressing

Sporene fra høyre nederst til venstre øverst viser flere store bresprekker. Disse sprekkene er fylt med snø, så det er trygt nok.

As the pinning point gives the buttressing to the ice shelf, shearing occurs and crevasses appear near the pinning point. The skidoo trace from right bottom to the left top goes over several large crevasses. These crevasses are filled with snow so it is safe enough.

24 desember 2012

Ice shelf is not freely floatingIce shelf is not freely floating. The IceCon’s companion project BeWISE focuses on how small pinning point (partly grounded) works in the ice shelf system. After the safety reconnaissance, now the radar team is going to make the first radar profiling to see the ice thickness, bed topography, and snow-fall patterns.

23 desember 2012

Farvel til det belgiske livet / Bye to the Belgian life style
Vi kom tilbake fra den eksterne leiren for flere dager siden, pakket våre instrumenter til neste oppdrag fra Troll, analyserte data, og diskutert videre forskningen. Vi planlegger å forlate den belgiske stasjonen den 21. desember. Takk BELARE for den fantastiske støtten!

We came back from the remote camp several days ago, packed our instruments to the next mission from Troll, analyzed the data, and discussed the direction of the research. Our flight to Novo hub airport and then to Troll is scheduled to leave the Belgian Station on 9am, December 21st. Thanks BELARE for the wonderful support.