20 desember 2011

Harvey Goodwin

(EN) When not in the Antarctic I live and work on Svalbard. This will be my 5th trip to the Antarctic with the Norwegian Polar Institute and I will be responsible for the teams safety. By the time this project starts I will have been in the Antarctic 6 weeks already working with logistics and glacier safety out of Troll. My first task will involve glacier and winter safety training for the team before setting off on the fieldwork. Since all our work is on glacier ice we can risk encountering crevasses, so my main tasks involve checking out new areas with a ground penetrating radar to see if the area is safe before commencing on the scientific work. Although I’ve been on Fimbulisen twice before and know the area quite well I am still looking forward to the challenges of safe route finding. Looking forward to a successful field season!

(NO) Når jeg ikke er i Antarktis, bor og jobber jeg på Svalbard. Dette blir den femte turen min til Antarktis med Norsk Polarinstitutt, og jeg har ansvaret for gruppas sikkerhet. Når resten av ekspedisjonsdeltakerne kommer til Troll, har jeg allerede vært her i seks uker og jobbet med logistikk og bresikkerhet. Den første oppgaven min før vi drar av gårde fra Troll og ut i felt, er å lede opplæring for gruppa i sikkerhet på bre og under vinterforhold. Siden alt feltarbeidet vårt kommer til å foregå på breis, kan vi risikere å støte på bresprekker. Så den viktigste oppgaven min er å sjekke ut nye områder med radar, for å se om området er trygt før vi begynner på det vitenskapelige arbeidet. Selv om jeg har vært på Fimbulisen to ganger før og kjenner området ganske godt, gleder jeg meg likevel til de utfordringene ved å finne en trygg rute. Gleder meg til en suksessfull feltsesong!

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar