28 november 2012

Den belgiske stasjonen Pincess Elisabeth / Belgian Princess Elisabeth Station

Her på belgiske Princess Elisabeth Station (PES) forbereder vi oss til feltutsettingen. Stasjonen ble bygget under Det internasjonale polaråret 2007–2008, og er den første nullutslipp-stasjonen i Antarktis. Du kan se mange solpaneler på stasjonveggene. Det er også mange vindmøller, men de er utenfor synsvinkelen på bildet.

We are preparing at Belgian Princess Elisabeth Station (PES) for the field deployment.  PES was constructed during the International Polar Year 2007–2008 and it is the first zero-emission station in Antarctica. You can see many solar panels on the station wall. There are also many wind mills (out of the sight).
Princess Elisabeth Station. Bilde/Photo: Kenny Matsuoka

Livet på den belgiske stasjonen / Life at the Belgian Station

Det er rundt 30 personer på stasjonen nå. Forskningsteamene IceCon + BeWISE studerer glasiologi nær kysten av Antarktis, BELATMOS studerer meteorologi nær stasjonen og GEAll  studerer geofysikk fra lufta. Vi starter arbeidet kl. 8 på morgenen, tar lunsj kl. 13 og aperitiff kl. 20.30.

There are about 30 people at the station now. Science teams are IceCon+BeWISE for glaciology near the Antarctic coast, BELATMOS for meteorology near the station, and GEAll for regional airborne geophysics. We start working at 8am, take lunch at 1pm, and start aperitif at 8:30pm. 

Dessert designet som bokstaven «e» – logoen til «Princess Elisabeth station». Dessert designed as the letter “e” – the logo of the Princess Elisabeth station. Bilde/Photo: Kenny Matsuoka