12 januar 2013

Fem jegere / Five huntersPeter jakter på gode bilder. Peter rigging for a photo shoot. Bilde/photo: Kenny Matsuoka
Alle på laget er ivrige jegere. Joel og Kenny jakter rare vitenskapelige historier bak våre data. Harvey overser ikke det minste tegn til issprekker og farer. Kjetil fanger opp ethvert tidlig signal på mulige mekaniske problemer. Og Peter fanger oss med kamera når lyset og settingen er perfekt. Bildet viser Peter mens han rigger opp til et kreativ middagsbilde ved bruk av en stol og gaffatape for best mulig lysforhold. 

Vi er for tiden på F8, ved inngangen til området for bresprekker, og vi venter på et 3–5 timers "vindu" med gode overflatesikt for best å kunne se mulig bresprekker på ruten. Været har ikke vært på vår side de siste par dagene.


Everyone in our team is a serious hunter. Joel and Kenny hunt curious scientific stories behind our data. Harvey does not miss any small signs of crevasses and dangers. Kjetil catches any early signals of possible mechanical failures. And Peter shoots us when the light and frame are perfect. Now, Peter is taking a dinner picture with a creative manner using a chair and duct tape to fix the light source.

We are currently at F8, the entrance point of the crevasse area, and wait for a 3–5 hour weather window which gives us good surface definitions so that we have a better luck to see crevasses on our route. Unfortunately, weather is not our side for the past two days.

11 januar 2013

Pause på iskappen / Break at ice sheetBilde/photo: Peter Leopold
Våre to trofaste kjøretøy «Sembla» og «Chinook» frakter oss og alt utstyret vi trenger på denne turen. Tilsammen har de fraktet rundt 10 tonn frakt. «Sembla» har den store kjøkken-modulen tilkoblet bak seg på slede. «Chinook» har en arbeids-modul og det meste av forskningsutstyret.

Our two very trustful vehicles ”Sembla” and ”Chinook” carry us and everything we need on this trip. All in all both have loaded round about 10 tons of cargo. ”Sembla” has the big kitchen module hooked up on a sledge in the back whereas ”Chinook” is bringing a workshop module and most of the science cargo.

09 januar 2013

Panorama av iskappen / Ice sheet panoramaBilde/Photo: Peter Leopold
Å reise gjennom den anatarktiske iskappen er et eventyr. Det var veldig gode forhold nordover opp mot shelfen. Bildet ble tatt ved lunsjtider. Ikke så mye å se, annet enn snø. Men uendeligheten er usåelig. Flat, snødekket is så langt øyet kan se. Og de kan se langt! Luften her ute er så klar at vi kan t.o.m se fjellene i Dronning Maud Land rundt 200 kilometer unna.

Travelling across the Antarctic ice sheet is an adventure! We had very good conditions on our way up north towards the shelf. The picture was taken during a lunch break. Not much to see, other than snow. But the infinity is rewardless. Flat snow covered glacier as far as your eyes can see. And they can see far! The air out here is so clear that we can even spot the mountains of Dronning Maud Land about 200 kilometers away.