21 januar 2012

Edge of the continent

Photo by Elvar Ørn

(EN) Seeing the edge of this continent after weeks with nothing but white horizon was truly a great sight.
I felt like a puffin bird, seeing the ocean again and be able to stretch its wings again.

(NO) Etter uker med ikke noe annet enn en hvit horisont rundt oss, var det virkelig flott å se kanten på dette kontinentet.
Jeg følte meg som en Lundefugl som endelig ser havet igjen og kan strekke ut vingene.


Place / sted
Time / tid 18. Jan. 2012, kl. 18:45
Weather / Vær clear blue sky / klar himmel
Pressure / Trykk (hPa) 968,6
Wind speed / vindhastighet (m/s) 1,6m/s
WInd direction / Vindretning west / vest
Temperature / Temperatur (deg) -3,5 (mesured) / -9.1 (wind chill / effective)


Posted by Elvar Ørn

Day and Night (19/01) / Dag og natt

(EN) As you probably know, we didn't see any sunset since we came to Antarctica. The first one will take place in few days. This affects our everyday life. It is never dark in the tent. This is not really convenient to sleep. Some uses an eye mask, some, but not everyone needs a watch. Indeed when you wake up during the night you have no way to estimate the hour. Sometimes we wake in the middle of the night and we feel that it is already morning. However, even if the sun shines all the time, it doesn't mean that there is no difference between day and night. Since the sun is lower on the horizon, night is much, much colder than day. Now that you know that you understand why we continue to follow a night/day cycle in Antarctica.

(NO) Som dere kanskje vet har vi ikke sett noen solnedgang siden vi kom til Antarktisk. Vi får den første om noen dager. Det påvirker dagliglivet. Det blir aldri mørkt i teltet. Så det er ikke alltid så lett å sovne. Noen bruker sovemaske, andre ikke. Men alle trenger ei klokke. Ellers våkner du opp på natta og har ingen aning om hvilken tid det er. Noen ganger våkner vi midt på natta og føler at det er morgen allerede. Men selv om sola skinner hele døgnet betyr det ikke at det ikke er forskjell på dag og natt. Fordi sola står lavere på himmelen om natta, er det mye mye kaldere enn om dagen. Derfor følger vi fortsatt en dag-og-natt-rytme i Antarktis.   

 

Position of the sun at 11:30 pm. Photo : Denis Callens

Place / Sted

Ice Rise C base camp, Antarctica

Time / Tid

19. Jan. 2012, kl. 11:15

Weather / Vær

Sunny

Pressure / Trykk (hPa)

936.1

Wind speed / vindhastighet (m/s)

0.6 (mean) / 1.2 (max)

Wind direction / Vindretning

East

Temperature / Temperatur (°C)

-3.2 (measured) / -4 (wind chill /effective)

Posted by Denis Callens

 

17 januar 2012

Measuring of stakes with GPS / Måling av staker med GPS

(EN) Vi put out around 80 aluminum stakes on each ice rise. We measure the height of the stakes, which stick up approximately 2 m above the snow surface. Since it is snowing more than it melts during one year, the stakes will not stick up as far in one year. Next year we can come back and measure the stake height once again and figure out how much it snowed during the year. We also measure the positions of the stakes with an accurate GPS. The ice with the stakes on is moving. By measuring the positions of the stakes in one year, we can see how far and how fast the ice is moving.

(NO) Vi har satt ut omtrent 80 aluminiumsstaker på hver iskolle. Vi måler høyden til stakene som stikker opp ca. 2 m over snøoverflaten. Siden det snør mer enn det smelter i løpet av et år, vil stakene ikke stikke opp like langt om et år. Til neste år kan vi komme tilbake og måle stakehøyden på nytt og finne ut hvor mye det har snødd i løpet av året. Vi måler også posisjonen til stakene med en nøyaktig GPS. Isen med stakene beveger på seg. Ved å måle posisjonen til stakene om et år kan vi se hvor langt og fort isen beveger på seg.

(EN) Anne is preparing the GPS’es. (NO) Anne gjør GPS’ene klare til bruk. Foto: Elvar Ørn Kjartansson

(EN) Anne put up an aluminum stake. It is a GPS in the yellow suitcase; it’s antenna is put up on the top of the stake. (NO) Anne setter opp en aluminiumsstake. Det er en GPS i den gule kofferten; antenna settes på toppen av staken. Foto: Tore Hattermann

Place / Sted

Ice Rise C camp / Leiren på iskolle C

Time / Tid

17. Jan 2012 kl. 20.10

Weather / Vær

Clear sky / klar himmel

Pressure / Trykk (hPa)

965.0

Wind speed / vindhastighet (m/s)

0.7 (mean / gj. snittlig) / 0.9 (max)

Wind direction / Vindretning

North east / nordøst

Temperature / Temperatur (°C)

-3.0 (measured/målt)

Av Anne Tårånd Aasen

16 januar 2012

A freezer in Antarctica

(EN) Yes we brought freezers in Antarctica. And Yes it can look strange. But if Antarctica is the biggest freezer of the world, it is not very reliable especially on coastal region. As said before the temperature can rise very fast when the sun shine and the wind is slow. So, late December we leave Troll station with two freezers full of food. However their primary role is not food storage, we use them to store ice core. Indeed the ice should stay at a temperature of -17°C to preserve its properties and prevent melting.

(NO) Ja, vi har med oss fryser til Antarktis. Ja, det høres kanskje rart ut. Men selv om Antarktis er den største fryseren i verden, er den ikke helt til å stole på, spesielt ikke i kystområdet. Som sagt kan temperaturen øke veldig raskt når sola skinner og vinden er svak. Så i desember, da vi forlot Troll, tok vi med oss to fryserer full av mat. Men den viktigste grunnen til å ha dem med er ikke mat; vi bruker dem til å oppbevare iskjerner. Iskjernene bør holdes under -17°C for å bevare de best mulig, slik de var da vi tok dem opp av isen.  

Freezer full of ice core. We use snow as cushion and to kill the space.  Photo: Denis Callens

(EN) Now that our freezers are full of ice, we use more traditional method. We dug the snow, we place our food in the pit and cover it by snow. Of course, if we want to find our food again we should mark the position. Snow surface can change very quickly in Antarctica. There is an other way to preserve food especially during transportation. We put a bag full of snow in food box. Usually these two method are enough to preserve food.

(NO) Når fryserne våre er fulle av is bruker vi mer tradisjonelle metoder. Vi graver et hull i snøen, plasserer maten i hullet og dekker det med snø. Og selfølgelig, hvis vi ønsker å finne igjen maten bør vi merke av hvor den er. Snøoverflaten kan endre seg veldig fort i Antarktis. Det er også en annen metode oppbevare maten på, spesielt under transport. Vi putter en pose full av snø i boksen med mat. Vanligvis er disse to metodene nok for å ta vare på maten.

 


                            

Food pit. photo : Denis Callens                                                                                                                            Preparation of food boxes for loop team. Photo : Denis Callens

 

Place / Sted

Ice Rise C base camp, Antarctica / Leiren på iskolle C

Time / Tid

16. Jan. 2012, kl. 11:15

Weather / Vær

Partly cloudy, blowing snow / Delvis overskyet, snødrift

Pressure / Trykk (hPa)

954.8

Wind speed / vindhastighet (m/s)

9.8 (mean) / 12.8 (max)

Wind direction / Vindretning

North-east

Temperature / Temperatur (°C)

-4.4 (measured) / -15.3 (wind chill /effective)

Posted by Denis Callens

 

Daily life at the base camp

(EN) We have breakfast at 7:30am or 8:30am depending on how late we worked previous night.  Some people have a really good reputation to come to the kitchen module before the breakfast, but some has difficulties in the morning.  We have lovely music to wake up our sleepy friends.  Occasionally we work until 10pm or even 11pm, so it is not an easy job to wake up on time.  When we finish working early (“early” means 8pm here in Antarctica), we enjoy relaxed dinner and start science discussion using the big (30 inches!) screen.  We use it as a theater too on bad weather days and movie nights.  Now, we are discussing how ground-penetrating radar images an ice-walled open hole that has been made at our previous camp site over the past two weeks.

(NO) Vi spiser frokost kl. 07.30 eller 08.30, avhengig av hvor seint vi jobba kvelden før. Noen morgenfugler kommer til kjøkkenet før frokost, mens andre har det litt vanskeligere med å komme seg ut av senga om morgenen. Men vi har flott ”kaserollemusikk” for å vekke opp våre søvnige venner. Av og til jobber vi helt til kl. 22.00, eller til og med til kl. 23.00, så det er ikke alltid lett å våkne opp til rett tid. Når vi er tidlig ferdige med dagens arbeid (”tidlig” betyr kl. 20.00 her i Antarktis) koser vi oss med en avslappa middag. Etterpå blir det ofte vitenskapelige diskussjoner på den store TV-skjermen vår (30 tommers!). Vi bruker den også for å se på film når det er dårlig vær. Her diskuterer vi et radarbilde som viser et åpent hull i snøen. Dette smale isbelagte hullet danna seg i løpet av to ukers tid i den forrige leiren vår.

 

 

 

 

 

 

Place / Sted

Ice Rise C camp / Leiren på iskolle C

Time / Tid

15. Jan. 2012, kl. 21:20

Weather / Vær

Low clouds / Lave skyer

Pressure / Trykk (hPa)

957.4

Wind speed / vindhastighet (m/s)

5.1 (mean / gj. snitt) / 7.0 (max)

Wind direction / Vindretning

South

Temperature / Temperatur (°C)

-4.0 (measured) / -11.5 (windchill /effektiv temperatur)

 

Posted by Kenny Matsuoka.  Translation to Norwegian by Anne Tårånd Aasen

 

15 januar 2012

Emperor penguin near our base camp.

(EN) We spend the first half of the day finishing setting up our camp here at Ice Rise C.

Second half we spent getting half of our team prepared to leave for the to go around the Jutulstraumen outlet. Where they will spend around 5 days collecting science

Data.

 

Soon after they where on their way we got a radio call from them. They had driven past a penguin, an Emperor one. So we rushed to take a look at it.

Alone it was stranded without direction to the sea, some 30km away from the ice edge.

 

(NO) Vi brukte første halve dagen på å bli ferdig med å sette opp leiren her på iskolle C. Resten av dagen brukte vi på å gjøre halvparten av gruppa vår klare til å dra videre til Jutulstraumen. Der skal de bruke ca. 5 dager på å samle inn vitenskapelig data.

 

Kort etter at de hadde dratt fikk vi en melding på radioen av dem. De hadde kjørt forbi en pingvin, en keiserpingvin. Så vi skyndte oss for å dra og kikke på den. Den var strandet alene på isen, ca. 30 km unna iskanten.

 

 

             

Always something to do at the last minute.            Sorting out food for the journey to Jutulstraumen   

                                              (photo by Elvar Ørn)                                                                       (photo by Elvar Ørn)

     

 

  

Rune repacking equipment.                                   Emperor penguin near our base camp.

                                          (photo by Elvar Ørn)                                                      (photo by Elvar Ørn)

 

Place / Sted

Ice Rise C, Fimbul ice shelf, Antarctica

Time / Tid

14th. Jan. 2012, kl. 20:30

Weather / Vær

Overcast / Overskyet

Pressure / Trykk (hPa)

958,4

Wind speed / vindhastighet (m/s)

1.8 (mean) / 2.3 (max)

Wind direction / Vindretning

Southern

Temperature / Temperatur (°C)

-7.4 (measured) / -16.0 (wind chill /effective)

 

Blog and photos posted by Elvar Ørn.