07 januar 2012

Ice penetrating radar measurements on Ice Rise B.(EN) Until now Fimbul Ice-shelf has treat us with lot of care making our work easier then often before.
The first day of Ice Penetrating radar measurements was pure pleasure on a beautiful day on Ice Rise B.
(NO) Hittil har Fimbulisen vært snill mot oss og gjort arbeidet vårt lettere enn det ofte har vært tidligere.
Første dagen med radarmålinger i isen var en ren fornøyelse på en så flott dag på iskille B.


Place / sted                       Ice Rise B, Fimbul Ice shelf, Antarctica

Time / Tid                         06.01. 2012

Weather / Vær                  Clear skies / Klart vær

Pressure / trykk (hPa)       962.5 hpa

Wind speed /                     2.2(mean) / 6.3 (max)
Vindhastighet (m/s)

Wind direction /                West
Vindretning

Temperature /                    - 3.4 (measured) /  -7.8 (Wind chill / effective) 
Temperatur (degC)

Making drink water in the frozen continent / Smelte drikkevann på det frosne kontinentet

(EN ) In Antarctica, we are surrounded by water. But it is solid, so not drinkable. It is also difficult to bring our water with us because it takes a lot of place and it can freeze. So we made it on site!
We dig some bloc of snow and we melt it in a hot water tank.
Of course we pay attention to leave the snow where we dig as clean as possible. We should take care of our health! Bad water can poison all the team.

(NO) I Antarktis har vi vann rundt oss på alle kanter. Men det er frossent og kan ikke drikkes direkte. Det er også vanskelig å ta med oss vann fordi det tar stor plass og det kan fryse. Så vi lager drikkevannet vårt her! Vi graver snøblokker og smelter det i en varmtvannstank. Selvfølgelig må vi passe på at snøen vi bruker er så ren som mulig. Vi må passe på helsa! Dårlig vann kan gjøre hele gruppa sjuk.Denis digging snow bloc for water production        Photo : Elvar Orn


Denis puts snow blocs in hot water tank of the kitchen module.  Photo : Elvar Orn

Place / Sted

Ice Rises B base camp

Time / Tid

07. Jan. 2011, kl. 20:15

Weather / Vær

Overcast / overskyet

Pressure / Trykk (hPa)

961.1

Wind speed / vindhastighet (m/s)

0.6 (mean) / 2.7 (max)

Wind direction / Vindretning

East / øst

Temperature / Temperatur (°C)

-3.4 (measured) / -8.1 (wind chill /effective)

Posted by Denis Callens

 

05 januar 2012

Dinner time / Middag

(EN) Todays dinner was bacaloa, a Portugese fish recipe. If you thought we would be living and eating primitively you would be mistaken!  Before we even arrived at Troll the chefs had pre-made and vacuum packed all our evening meals enough for 35 days. Our menu consists of variety of recipes from T-bone steaks, ostrich strew, trout, reindeer stew and fish med pesto. All we have to do is put the bags in boiling water and wait 10 minutes until they are warm. A big thanks to our chefs at Troll!

 

(NO) Dagens middag var bacaloa! Hvis dere tror at vi bor enkelt og spiser enkel ekspedisjonsmat tar dere veldig feil. Før vi  ankom Troll hadde kokkene allerede laget og vakuumpakket middager for 35 dager. Vår meny innholder mange oppskrifter med alt fra t-bone, strutsgryte, ørret, finnbiff og fisk med pesto. Alt vi må gjøre er legge posene i kokende vann og vente til maten er varm. Stor takk til kokkene på Troll.

 

 

Dinner time in our living module / middag i kjøkkenmodulen

 

 

 

 

 

Place / Sted

Bace camp ice rise B, Antarctica

Time / Tid

5. Jan. 2012, kl. 21:50

Weather / Vær

clear / klar himmel

Pressure / Trykk (hPa)

940

Wind speed / vindhastighet (m/s)

2.0(mean)

Wind direction / Vindretning

North West

Temperature / Temperatur (°C)

-7.0 (measured)

Posted by Harvey Goodwin

 

04 januar 2012

Snowpit and

January 4th, doing a snowpit:

 

(EN) Today me and Elvar followed Anne to our first snow-pit site. Here we dug out a big hole in the snow so Anne could study the layers of snow and ice. In Antarctica all the snow does not melt during summer, so you get glaciers with up to thousands of layers. Each layer consists of snow and ice from one year and we can actually see if one year got a lot of snow or very little.

Interesting and advanced as it is, it is still also a lot of old fashioned hard work!

 

(NO) I dag ble jeg og Elvar med Anne til vår første snø grop. Her gravde vi ut en stor grop i snøen slik at Anne kunne studere lagene av snø og is. I Antarktis smelter ikke all snøen om sommeren, så vi får isbreer med opptil tusenvis av lag. Hvert lag består av snø og is fra et år og vi kan faktisk se om det kom mye eller lite snø.

Interessant og avansert som dette er, så er det fremdeles også mye gammeldags hardt arbeid!

 

Rune svinger spaden/Rune working the shovel. Photo: Elvar Ørn kjartansson

 

Anne getting power for her equipment/Anne ordner strøm til utstyret. Photo: Elvar Ørn Kjartansson

 

Measuring the ice and snow/Målinger av is og snø. Photo: Elvar Ørn Kjartansson

 

 

Place / Sted

Ice Rise B, Fimbul ice shelf, Antarctica

Time / Tid

4th. Jan. 2012, kl. 19:30

Weather / Vær

Clear skies / Klart vær

Pressure / Trykk (hPa)

959.7

Wind speed / vindhastighet (m/s)

3.8(mean) / 7.4 (max)

Wind direction / Vindretning

West

Temperature / Temperatur (°C)

-7.4 (measured) / -15.0 (wind chill /effective)

 

Posted by Rune Svendsen

Aiming for the ocean / Sikter mot havet

(EN) Today we were heading out to recover the recordings from one of the three oceanographic stations that were installed below the floating ice two years ago. Our instruments are located in the water at several hundred meters depth, but the data storage and batteries are buried in the snow on the surface of the ice shelf.

(NO) I dag dro vi ut for å samle målingene frå en av våre tre oseanografiske stasjonene som ble installert under den flytende isen for to år siden. Instrumentene befinner seg på flere hundre meter dybde mens minne og batteriene er gravd ned i snøen på isbremmens overflate.

Tore digging out the oceanographic instruments. Apparently there came a lot of snow this winter and, such that we had to dig down more than two meters. Photo: Elvarorn.com

 

Digging is followed by computerwork. Reading out data storage in the improvised outdoor-office. Photo: Elvarorn.com

 

Taking a break before putting things back in place and going back home for dinner. Photo: Elvarorn.com

 

Place / Sted

Troll Station, Antarctica

Time / Tid

03. Jan. 2011, kl. 15:00

Weather / Vær

Crystal clear sky / kristall klar himmel

Pressure / Trykk (hPa)

938.7

Wind speed / vindhastighet (m/s)

None

Wind direction / Vindretning

-

Temperature / Temperatur (°C)

+0.5 (measured) / -6.5 (down in the hole we dug…)

Posted by Tore Hattermann

 

Measurements with kinematic GPS. / Målinger med kinematisk GPS.

(EN) In order to map the topography of the ice rise we simply drive around on scooters. On the back of the scooter we have a very accurate GPS with a plate like antenna. As we drive the  GPS measures the position and height above sea level. Back in camp we feed this information into a program to create a map of the ice rise.

(NO) For å kartlegge topografien til iskollen kjører vi rundt med snøscooter. Bakpå snøscooteren er det festa en veldig nøyaktig GPS sammen med en tallerkenforma antenne på en stake. Mens vi kjører måler GPS’en posisjonen og høyden over havet. Etterpå kan vi bruke et dataprogram til å lage et kart over iskollen.

(EN) Kenny drives skidoo with GPS (yellow case and the antenna).  (NO) Kenny kjører scooter med GPS (gul koffert og antenne). Foto: Anne Tårånd Aasen

(EN) Anne and Tore measure the height of the GPS-antenna. (NO) Anne og Tore måler høyden til GPS-antenna. Foto: Elvar Ørn Kjartansson

Place / Sted

Bace camp at ice rise B / Leir på iskolle B

Time / Tid

2. Jan. 2012, kl. 21:50

Weather / Vær

Clear sky / Klar himmel

Pressure / Trykk (hPa)

964.6

Wind speed / vindhastighet (m/s)

1.7 (mean) / 2.0 (max)

Wind direction / Vindretning

North

Temperature / Temperatur (°C)

-7.5 (measured) / -11.9 (wind chill /effektiv)

Posted by Anne Tårånd Aasen and Kirsty Langley

Base camp / Leiren

(EN) We spent the morning unpacking all our equipment and setting up the camp, a fun job in such beautiful weather. All the tents, vehicles, cooking module and workshop module are placed in a line, 90 degrees to the wind direction to avoid us being buried in snow drifts if the weather should turn.

(NO) Vi brukte morgenen til å pakke ut utstyret vårt  og sette opp telt og slå leir, en flott jobb i et slikt vær. Alle teltene, kjøretøyene, kjøkkenet og verkstedet ble plassert på en linje vinkelrett til vindretninga, slik at vi kan unngå å bli begravd i snøfonnene hvis det blir dårlig vær.

(EN) Tore and Kirsty put up one of the big tents for science equipment. (NO) Tore og Kirsty setter opp et av teltene for vitenskaplig utstyr. Foto: Elvar Ørn Kjartansson

(EN) Our base camp with sleeping tents, kitchen, two big tents for science equipment and a workshop. (NO) Leiren vår med sovetelt, kjøkken, to store telt til vitenskapelig utstyr og et verksted. Foto: Anne Tårånd Aasen

Place / Sted

Base camp at ice rise B / Leiren på iskolle B

Time / Tid

1. Jan. 2012, kl. 17:15

Weather / Vær

Partly cloudy / Lettskyet

Pressure / Trykk (hPa)

964.6

Wind speed / vindhastighet (m/s)

1.4 (mean) / 1.5 (max)

Wind direction / Vindretning

Northeast / nordøst

Temperature / Temperatur (°C)

-2.3 (measured) / -4.8 (wind chill /effective)

Posted by Anne Tårånd Aasen and Kirsty Langley

New years eve / Nyttårsaften

(EN) At the last day of the year we arrived to our first ice rise. After a long day in the vehicles we celebrated new years eve under the Antarctic midnight sun.

(NO) På den siste dagen i året kom vi fram til den første iskollen vår. Etter en lang dag i beltevognene feiret vi nyttårsaften under den antarktiske midnattssola.

Anne ,Kirsty, Tore, Denis, Rune, Kenny, Harvey og Elvar.

Place / Sted

Close to ice rise B / I nærheten av iskolle B

Time / Tid

31. Dec. 2011, kl. 18:25

Weather / Vær

Clear sky / klar himmel

Pressure / Trykk (hPa)

986.3

Wind speed / vindhastighet (m/s)

2.7 (mean) / 3.1 (max)

Wind direction / Vindretning

North east / nordøst

Temperature / Temperatur (°C)

-0.6 (measured) / -5.0 (wind chill /effective)

Posted by Anne Tårånd Aasen

03 januar 2012

Departure day 29 of December


The timing of our departure could not have been better, we joined the convoy of the transport team on their way to the boat loading bay. With their powerful Everest machines they dragged two of our heavy sleds part of the road, saving us fuel and sparing our vehicles.

Behind us the mountains that shelter the Norwegian colony at Troll got smaller and smaller as we drove toward Fimbulisen. 

The journey has truly begun.


The Convoy on the way to Fimbulisen.