17 januar 2014

Mat på tur / Food on travel


Middagstid / Dinnertime
Maten som serveres på turen er stort sett normal norsk husmannskost (brødmat, skinke, ost og lignende). Men når middagen kommer og valget står mellom Drytech og middag fra kjøkkenet på Troll, så er valget lett. Tusen takk til kjøkkenet på Troll-stasjonen for nydelig middag.
–Ørjan Karlsen

(EN) The food served on the tour is mostly regular Norwegian fare (bread, ham, cheese, etc.). However, at dinnertime, choosing between Drytech and dinner from the kitchen at Troll, the choice is easy. Thank you to the kitchen on the Troll station for a lovely dinner.
–Ørjan Karlsen

16 januar 2014

Fra snø/is til vann / From snow/ice to water

 Varmen fra motorens kjøleveske hjelper oss å smelte snø.
The heat from the engine coolant helps us melt snow. 
For å få vann til matlaging og lignende, har vi to systemer som fungerer greit. Bo-modulen er utstyrt med webasto-varmer som også varmer et smeltekar som vi fyller med snø/is. Beltekjøretøyet «Sembla» er utstyrt med et lignende system, men varmen hentes fra kjølevæsken på motoren. Disse systemene forenkler hverdagen mye og holder oss med friskt vann under hele turen.
–Ørjan Karlsen


(EN) To get water for cooking etc., we have two systems that work fine. The living module is fitted with a webasto heater that also heats a digel filled with snow/ice. The vehicle "Sembla" is equipped with a similar system, but the heat is collected from the engine coolant. These systems simplify our life and supply us with fresh water during the entire trip.
–Ørjan Karlsen

15 januar 2014

Basecamp, Ice-Rise ”D”

Basecamp, Ice-Rise ”D”
Når vi ankommer en iskolle må vi etablere en «base camp» som blir hjemmet vårt i ca. en uke. Det er mange ting som skal på plass. Alt utstyr vi skal jobbe med må lastes av sleder/kjøretøy og storm-sikres. Drivstoff-lager og teltleir(soveplass) skal etableres. Strømforsyning mellom bo-modul, matlager og verksted må opprettes.  Alt må stå med god avstand til hverandre, ellers kan vi risikere at det er dekket med to meter snø etter en storm.
–Ørjan Karlsen

(EN) When we arrive at an ice rise, we must establish a base camp, which will be our home for about a week. Many things need to be prepared. All of the equipment that we will be working with must be loaded off the sledges/vehicles and storm-secured. Fuel storage and tent camp for sleeping must be set up. Power supply between the living module, the food storage and the workshop must be set up. Everything must be well spaced from each other, otherwise we risk finding it below two meters of snow after a storm.
–Ørjan Karlsen

14 januar 2014

Første maskintrøbbel / First mechanical problem


Mekaniker Ørjan løste raskt problemet / Mechanic Ørjan fixed the problem in no time.

Rett før kl. 20 var det tid til å sette opp leir. Minutter før hadde en av maskinene laget bråk og mekniker Ørjan åpnet maskinrommet for en sjekk. Problemet funnet og løst på ti minutter! Vi kunne rappportere «alt bra med mannskap og utstyr» i den daglige rapporteringen til Troll kl. 21.
–Kenny Matsuoka


(EN) It was approaching 8 pm and it was time to camp. Well, just minutes before, one of our vehicles started to make noise. Our mission mechanic Ørjan opened the engine room and checked. The problem was identified and solved in ten minutes! We reported “all personnel and vehicles are doing well” to Troll Station at our daily check in at 9 pm.
–Kenny Matsuoka

Vikram Goel

Vikram Goel. Bilde/photo: Vikram Goel
Hei! Jeg er fra India og har akkurat avsluttet min master for noen måneder tilbake. Min deltakelse i NARE er støttet av en bilateral avtale mellom norske og indiske myndigheter for å fremme polarforskning. Denne turen vil legge grunnlaget for min karriere innen polarforskning. Det er min første tur til Antarktis og jeg har ingen erfaring overhodet med det kalde, tørre og ekstreme været her ute, men jeg er gleder meg veldig til dette kommende eventyret.

Jeg føler meg veldig heldig som får være med et så erfarent team og ønsker å lære så mye som jeg kan av dem. Vi har en svært travel timeplan de neste fem ukene, og jeg håper vi klarer å nå alle målene våre. Jeg liker å ta bilder i fritiden, og jeg ser frem til å få noen blinkskudd av de majestetiske landskapene i Antarktis.


(EN) Hi! I'm from India and have just finished my masters a few months back. My participation to NARE is supported by a bilateral agreement between Norwegian and Indian governments to promote polar science together. And this trip will lay the foundation of my career in polar science. It is my first time in Antarctica. Although I have no experience whatsoever of the cold, dry and extreme weather out here, I'm really exited about this upcoming adventure. 

I find myself very fortunate to be a part of such an experienced team and wish to learn as much as I can from them. We have a very busy schedule in the coming 5 weeks ahead of us and i hope we will be able to achieve all our goals. I enjoy taking photographs in my free time, and I'm looking forward to capture some of the majestic Antarctic landscapes in the coming days.  
 
 

13 januar 2014

Kenny Matsuoka

Kenny Matsuoka.  Bilde/photo: Peter Leopold
Dette er min niende utplassering i Antarktis. Den første var i 1998–2000 da jeg overvintret på den japanske stasjonen Syowa, 1400 km øst for Troll. Jeg har jobbet med NARE programmer siden 2010/11 sesongen, så dette er mitt fjerde utplassering på Troll.

Jeg er en feltorientert glasiolog. Med radar og GPS-teknikker har jeg sett inn i den dype blå isen i Arktis, Kamchatka, Patagonia og Antarktis. Jeg er prosjektleder for Ice Rises.


(EN) This is my 9th deployment to Antarctica, since my first deployment between 1998 and 2000 when I wintered over at the Japanese Station Syowa, 1400 km east of Troll Station. I have worked with NARE programs since the 2010-11 season, so this is my fourth deployment to Troll. 

I describe myself field-oriented glaciologist; I have used radar and GPS techniques to peer into the deep blue ice in the Arctic, Kamchatka, Patagonia, and Antarctica. I am the project leader of Ice Rises.

Takkefest / Thank you party


Takkefest på  Sastrugi Bar på SANAE / Thank you party at SANAE’s Sastrugi Bar.
Peter og Ørjan har gjort god jobb med forberedelsene til traversen. Så, kun to netter etter at størstedelen av teamet ankom SANAE er vi i stand til å starte traversen. I går kveld holdt Kenny et faglig foredrag og vi lånte Sastrugi bar for å holde en takkefest. Vi har fått god hjelp og følt oss som en del av stasjonen. Tusen takk SANAP / SANAE.
–Kenny Matsuoka

(EN) Peter and Ørjan have made a great job preparing for the traverse. Therefore, only two nights after the arrival of the main body of the team at SANAE, we were able to start the traverse. Last night, Kenny gave a science talk and then we borrowed Sastrugi bar to host a “thank you party”. We have received great support and have felt that we were part of the station. Thank you SANAP/SANAE.
–Kenny Matsuoka

12 januar 2014

Brekurs / Crevasse training


Brekurs ved Sør-Afrikas stasjon SANAE. Crevasse training at the African station SANAE.
På grunn av dype sprekker i isen og faren for gjennomslag i en av disse måtte hele teamet gjennomgå sikkerhetsopplæring for ferdsel på isbre. Instruktør Harvey Goodwin forklarte hvordan vi gjør egen sikring, klatrer ned og opp i bresprekker, samt redning av en person – med og uten redningsmann.

Ved SANAE-stasjonen var det et fantastisk fint vindhull (gryte som er formet av roterende vinder), og der fant vi bresprekker som vi klatret ned i. Overvintringsteamet fra Sør-Afrika hadde kun gjort dette hjemme i Afrika og var veldig fornøyd med å få prøve dette på is.

En fantastisk dag i en nydelig natur.
–Ørjan Karlsen


(EN) Because of deep cracks in the ice and the danger of falling into one of these, the whole team had safety training on the glacier. Instructor Harvey Goodwin explained how to safeguard, climb up and down the crevices, and how to rescue a person - with and without a rescuer. 

At SANAE station, we found the perfect spot for training – an air hole formed by rotating winds. The wintering team from South Africa had only done this at home in Africa and was very happy to try this on ice. 

A wonderful day in a beautiful scenery.
–Ørjan Karlsen