18 desember 2011

Anne Tårånd Aasen

(EN) I've never been to the southern hemisphere before, where the sun is going the "wrong" way across the sky. So Antarctica is there, like a fairy tale land in front of my feet. Normally I work as a research assistant at the Norwegian Polar Institute, which means that I help researchers with laboratory work and field work, and to process and analyze the data afterwards. I am by the way one of the two Norwegians in the group. Far down in the south, in the middle of the large white flat landscape, is my main task was to dig in the snow. And to drill ice cores. Then I carry with me a little snow and ice to Norway to examine it further here. I am looking forward to all the new I'm going to learn!

(NO) Jeg har aldri vært på den sørlige halvkule før, der sola går ”feil” vei over himmelen. Så Antarktis ligger der som et eventyrland foran føttene mine. Til daglig jobber jeg som vitenskapelig assistent på Norsk Polarinstitutt, som betyr at jeg hjelper forskerne med laboratoriearbeid og  feltarbeid, og å bearbeide og analysere dataene etterpå. Jeg er for øvrig en av de nordmennene i gruppa. Langt der nede i sør, midt ute på det store hvite flate landskapet, er min hovedoppgave å grave i snøen. Og å drille iskjerner. Så frakter jeg med meg litt snø og is hjem til Norge for å undersøke den nærmere her. Jeg gleder meg til alt det nye jeg kommer til å lære!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar