14 januar 2012

Ny dag, nye muligheter! / A new day, new possibilities

(EN) The work at Ice-Rise B is done and it went verry well. But then we have to move to the next place, wich is Ice-Rise C and the long loop. So today we packed up the rest of our camp and drove off with our home. Kind of like two giant turtles on the move. I took us six hours to drive to our new site and another two hours to get most of our camp put back up again.

Half of our team will stay here and and perform the same radar- and snow-measurements we did on the first ice-rise. The second group will go on a long loop-trip on the Jutulstraumen ice stream and measure how fast the ice is moving and how warm the seawater UNDER the ice is.

 

Otherwise, busy day so one thought to take a picture. Sorry..

 

(NO) Jobben på Ice-Rise B er gjort og det gikk jo veldig bra. Men da må vi flytte videre til neste sted, nemlig Ice-Rise C og den lange rundturen. Så i dag pakket vi ned resten av leiren og dro av sted med huset vårt. Som to gigantiske skilpadder på tur. Det tok oss seks timer  å kjøre til det nye stedet og to timer til for å sette opp det meste av leiren igjen.

Halve teamet vil bli her og utføre samme type undersøkelser som vi gjorde på den første is-kulen. Den andre gruppa skal kjøre en lang rundtur på  Jutulstraumen og måle hvor fort isen beveger seg samt hvor varmt sjøvannet UNDER isen er.

 

Ellers, travel dag så ingen tenkte på å ta bilder. Beklager..

 

 

Place / Sted

Ice Rise C, Fimbul ice shelf, Antarctica

Time / Tid

12th. Jan. 2012, kl. 20:30

Weather / Vær

Overcast / Overskyet

Pressure / Trykk (hPa)

966.7

Wind speed / vindhastighet (m/s)

3.8(mean) / 7.4 (max)

Wind direction / Vindretning

West

Temperature / Temperatur (°C)

-4.4 (measured) / -12.0 (wind chill /effective)

 

13 januar 2012

Safety on ice / Bresikkerhet

(EN) Safety is our top priority. Travelling over ice in the Antarctic you can crevasses, which can be very dangerous if you don’t take care since they can be several metres wide and more than 30m deep. In order for us to complete our scientific work safely we need to identify areas with crevasses, avoid them or find a safe passage. Satellite images are used for identifying areas with crevasses and for planning our routes. On the ground we use a special radar which is pushed in front of our lead vehicle to identify individual crevasses. If we observe a large crevasse on this radar we actually abseil into the crevasse to check its size and determine if it is safe to drive over or not.

(NO) Sikkerhet er høyt prioritert. På reiser over isen i Antarktisk kan man støte på bresprekker som kan være farlige for kjøretøy og mennesker hvis man er uforsiktig, siden de kan være flere meter brede og mer enn 30 m dype. For at vi kan gjennomføre det vitenskapelige arbeidet på en trygg måte må vi identifisere sprekkområder, unngå dem eller finne en sikker passasje. Satellittbilder er brukt for å identifisere sprekkområder og for ruteplanlegging. På bakken bruker vi en spesiell radar som skyves framfor det første kjøretøyet for å identifisere enkelte sprekker. Hvis vi oppdager en større sprekk rappellerer vi ned i den for å sjekke størrelsen og vurderer om det er trygt å fortsette.

Planning our routes / ruteplannlegging

Crevasse radar in front of the lead vehicle / sprekkradar foran lederkjøretøy

Inspecting a crevasse / bresprekk-inspeksjon

(EN) / (NO)

Place / Sted

Ice Rise C camp / Leiren på iskolle C

Time / Tid

13. Jan. 2012, kl. 14:30

Weather / Vær

Cloudy / Overskyet

Pressure / Trykk (hPa)

958.7

Wind speed / vindhastighet (m/s)

7m/s

Wind direction / Vindretning

East / øst

Temperature / Temperatur (°C)

-2.7 (measured/målt)

Posted by Harvey Goodwin

Farewell Ice Rise B / Farwell Ice Rise B

(EN) Until now, we have been extremely lucky with the weather during our expedition. Plenty of sunshine and no storms at all since we left from Troll Station. On the one hand, this means that we could complete all our measurements on Ice rise B already, and we are all very happy for that. On the other hand, every sunny day in Antarctica becomes a long working day and sleep has recently been rare under the bright midnight sun of Fimbulisen. Driven by the fear that bad weather may arrive at any time, we have been stretching our working hours for many days in a row, also skipping the weekends, and it is obvious that all team members are getting more and more tired. No, we definitely do not want to complain about our luck to be in this place in this weather, but having a bunch of half-asleep polar-zombies out in the field would compromise both safety and quality of the scientific observations. This is also the reason, why we are slightly behind the schedule with our blog, because nobody wants to sit in front of the PC screen, when the sun is shining and there are measurements on an Ice Rise to be done. In order to recharge everybody’s batteries, we therefore decided to take a rest today and get a good amount of sleep. Even for this activity, the weather stays cooperative, coming up with some snowdrift and low visibility such that nobody really wants to go outside and work…

 

(NO) Vi var utrolig heldig med været fram til nå. Mye sol og ingen storm siden vi forlot Troll. Derfor rakk vi å ferdiggjøre alle målingene på Ice Rise B allerede og er veldig glade for det. Men hver godværsdag i Antarktis er også en lang arbeidsdag og søvn har blitt en sjelden glede under Fimbulisens midnattssol. Med stadig frykt for dårlig vær som kan komme når som helst, har vi tøyet arbeidstimene i mange dager i strekk nå, uten å ha helg og det er åpenbart at alle i gruppen blir mer og mer sliten. Nei, vi skal ikke klage over å være så heldig å være på dette stedet i dette været, men å gå rundt i felten som halvsovende polarzombier er hverken bra for sikkerheten eller for kvaliteten av det vitenskaplige arbeidet som må gjennomføres. Det er også grunnen til at vi er litt forskinet med bloggen vår, siden ingen vil sitte foran dataskjermen når solen skinner og det gjelder å ta målinger på iskollen. For å få kreftene tilbakke har vi derfor bestemt oss for en hviledag i dag, og til og med her var været samarbeidsvillig. Litt snøføyke og dårlig sikt gjør det ikke så fristende å gå ut for å jobbe…

 

Caption 1. Already two days ago, we finished our work on Ice Rise B and celebrated the success with good dinner and a proper cake. Photo: Kenny

 

Caption 2. The last night for our team on Ice Rise B. From left to right: Kirsty, Rune, Denis, Tore, Elvar (back), Harvey, Anne, Kenny (front). Photo: Elvarorn.com

 

Place / Sted

Ice Rise B Base Camp

Time / Tid

11. Jan. 2011, kl. 11:00

Weather / Vær

Crystal clear sky / krystallklar himmel

Pressure / Trykk (hPa)

958

Wind speed / vindhastighet (m/s)

3 m/s

Wind direction / Vindretning

East / øst

Temperature / Temperatur (°C)

+0.2 (measured) /  -2.2(wind chill)

Posted by Tore Hattermann

 

12 januar 2012

Sleeping in tents / Sover i telt

(EN) In the camp on the ice rise everybody has their own little tent. We use it as sleeping room with sleeping bag and sleeping pad as bed. And you can hide your mess there. One could think it is cold to sleep in a tent in Antarctica, but some mornings when the sun is shining on the tent, it gets very warm inside. Today I measured almost 30 plus degrees!  

(NO) I leiren på iskollen har alle sitt eget private lille telt. Det brukes som soverom med sovepose og liggeunderlag som seng. Og man kan gjemme rotet sitt der. Man skulle tro det var kaldt å sove i telt i Antarktis, men noen morgener når sola skinner på teltet blir det veldig varmt der inne. I dag målte jeg nesten 30 varmegrader!

(EN) Tore in his tent. / (NO) Tore i teltet sitt.

Place / Sted

Ice Rise B camp / Leiren på iskolle B

Time / Tid

10. Dec. 2011, kl. 08:20

Weather / Vær

Partly cloudy / Lettskyet

Pressure / Trykk (hPa)

967. 2

Wind speed / vindhastighet (m/s)

No wind / Vindstille

Wind direction / Vindretning

--

Temperature / Temperatur (°C)

+0.5 (measured/målt), +29.5 (in the tent/ i teltet)

Av Anne Tårånd Aasen

RE: seeing inside the icerise/ Smelte drikkevann på det frosne kontinentet

(EN ) Each winter snow falls creating new snow layer on the ice rise. We can see these layers below our feet with Denis's radar. To see the land below the ice rise we use Kenny's radar which has a longer antenna and lower frequency and thus is able to see deeper into the ice.

 

(NO) På vinteren dannes nye snølag på iskulen. Vi kan se lagene under oss med Denis’ radar. Til å se land under isen bruke vi Kenny’s radar som har en lengre antenne og bruker lavere frekvens og kan derfor se dypere ned i isen.

 

 

(EN) A radar image showing layers in the snow. The amount of snow fall is highly variable. The horizontal axis is a distance of 2.5 km, the vertical axis is depth from the surface down to 45 m. Image: Denis

 

(NO) Et radar bilde som viser lagene i snø. Snø mengden er veldig variabel. Den horisontale aksen viser 2.5 km, den vertikale aksen er dybden fra snø overflaten ned til 45 m. Bilde: Denis

 

 

Place / Sted

 

Ice Rises B base camp

 

Time / Tid

 

09. Jan. 2011, kl. 12:30

 

Weather / Vær

 

light clouds / lett overskyet

 

Pressure / Trykk (hPa)

 

950.2

 

Wind speed / vindhastighet (m/s)

 

3 (mean) / 5 (max)

 

Wind direction / Vindretning

 

East / øst

 

Temperature / Temperatur (°C)

 

-2.1 (measured) / -6.0 (wind chill /effective)

 

Posted by Kirsty Langley

 

09 januar 2012

Contents of my pocket / Innholdet i lommene mine

(EN) I have two pockets in my fleece jackets and six pockets in my skidoo suit.  They are always full.  I keep one pen, one notebook, one or two roles of black tapes, a sunscreen stick, one lip cream, and 4 rechargeable batteries for navigation GPS in my fleece pockets.  I need them at the camp as well, or I need to keep them at the warmest place.  Sunscreen “stick” never froze so it is convenient in Antarctica.  Tapes and batteries are useless if they are kept in a cold place.  I also store a pair of thin gloves but I wore it when I took this picture.  Other gears for out-camp activities go to my skidoo suit pockets.  I keep one satellite phone, one extra battery for the phone, one VHF radio, two backup GPS receivers.  We use the satellite phone to communicate with Troll Station and our base camp, and VHF radio in vicinity (within several kilometers).  Sometimes, we completely rely on GPS navigation to drive skidoo, so I carry one or two in my pockets in addition to one on my skidoo (and two sets of extra batteries).  I keep several chocolate bars in the chest pocket as well; whenever possible, I keep eating while I work.  It’s the best way not to be hungry; scientists frequently forget to take lunch when they are very serious about their job.  Of course, I put rubbish in my pocket.  I carry a multi-purpose knife in my lap pocket.  Separately, I carry many things in my backpack, survival bag, and crevasse-rescue bag.

(NO) Jeg har to lommer I fleecejakka mi og seks lommer i scooterdressen min. De er alltid fulle. Jeg har en penn, en notatbok, en eller to ruller med svart teip, en stift med solkrem, en lebepomade og fire oppladbare batterier for navigerings-GPS’en i lommene på fleecejakka. Jeg trenger dem i leiren også, og jeg trenger å oppbevare dem på en varm plass. Solkremen fryser aldri, så den er praktisk i Antarktis. Tape og batterier er ubrukelige hvis deoppbevares på en kald plass. Jeg har også et par tynne hansker, men de hadde jeg på da jeg tok dette bildet. Andre gjenstander putter jeg i lomma på scooterdressen. Jeg har en satellittelefon, et ekstra batteri for telefonen, en VHF-radio og to ekstra GPS’er. Vi bruker satellittelefonen til å kontakte stasjonen på Troll og leiern vår, VHF-radioen bruker vi for å prate med hverandre når vi jobber i nærheten av hverandre (innenfor noen kilometer). Jeg har flere plater med sjokolade i brystlomma også; jeg spiser hele tiden mens jeg jobber, når jeg har tid. Det er den beste måten å ikke bli sulten på; forskere glemmer ofte å spise lunsj når de konsenterer hardt seg om jobben. Og selfølgelig, jeg putter søppelet mitt i lomma. Jeg bærer også en lommekniv i lomma på låret. I tillegg har jeg med meg i sekken min, en overlevelses-bag  og en brerednings-bag.

Place / Sted

Ice Rise B camp

Time / Tid

8. Dec. 2011, kl. 23:00

Weather / Vær

Clear sky / XXXX

Pressure / Trykk (hPa)

964

Wind speed / vindhastighet (m/s)

No wind, extremely calm

Wind direction / Vindretning

--

Temperature / Temperatur (°C)

-5.6 (measured) / no wind

 

Posted by Kenny Matsuoka.  Translation to Norwegian by Anne Tårånd Aasen