23 desember 2011

Finally, we made it! / Endelig fikk vi det til!

(EN) Finally, we left Cape Town at 23:30 on December 22nd.  It took about six hours from Cape Town to Novo airbase, central Dronning Maud Land.  Luckily, we got the first feeder flight from Novo by Basler Turbo-prop airplane.  We arrived at Norwegian Troll Station just after 8am.  We have a very long day; preparation, preparation, and preparation.  Well, most of the preparation was actually done by the Troll people; “Tusen Takk”.

(NO) Endelig dro vi fra Cape Town, 22. desember kl. 23.30. Det tok ca. seks timer fra Cape Town til den russiske stasjonen Novo, som ligger midt i Dronning Maud Land. Heldigvis fikk vi det første flyet videre derifra. Vi ankom den norske stasjonen Troll like etter kl. 08.00. Vi har hatt en veldig lang dag i dag; forberedelse, forberedelse, og forberedelse. Vel, mesteparten er faktisk blitt gjort av folka på Troll, så: Tusen takk!

(EN) “Antarctic flight” is listed as an international flight.  Unfortunately, our non-commercial air company does not have their company logo yet.

(NO) Flyet til Antakrktis er skrevet opp som en internasjonal flygning. Dessverre har ikke det ikke-komersielle flyselskapet noen egen logo ennå.

 

(EN) Four of us with the Iiyushin-76 airplane.  We said “bye” to T shirts and darkness.

(NO) Fire av oss foran Iiyushin-76 flyet. Vi sa ”ha det” til t-skjorta og mørket.

 

Place / Sted

Troll Station

Time / Tid

23. Dec. 2011, kl. 19:35

Weather / Vær

Clouds Drizzle / Lett Regn

Pressure / Trykk (hPa)

840.4

Wind speed / vindhastighet (m/s)

0.7 (mean) / 1.9 (max)

Wind direction / Vindretning

Southeast

Temperature / Temperatur (°C)

-3.6 (measured) / -7.3 (wind chill /effective)

Posted by Kenny Matsuoka (Norwegian translation: Anne Aasen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar