20 desember 2011

Rune Svendsen

(EN) It  will be my 6th time going to Antarctica, this time as a field mechanic for Fimbul. Previuos years I have done logistics works, bringing all kinds of supplies from a ship to our Troll Station. This means driving and fixing different tracked machines, clearing snow around the station and away from our airfield and preparing the garbage to be sent home! My education is mechanical, I’ve learned to fix machines, and this is my main job this time; keep our snowmobiles and trucks moving. When nothing is broken I will help run the camp and move snow, make food, clean up, set up tents etc. Oh, and of course: help the scientists in whatever they are doing!

(NO) Dette blir min sjette tur til Antarktis, denne gangen som feltmekaniker for Fimbul. Tidligere år har jeg fått logistikken til å fungerer, brakt alle slags forsyninger fra skipet til Trollstasjonen. Dette har innebært kjøring og reparasjon av forskjellige beltekjøretøy, rydde snø rundt stasjonen og på flypstripa vår og forberede søppel for å bli sendt hjem! Min utdannelse er mekanisk, jeg har lært å fikse maskiner. Dette er min viktigste jobb denne gangen, holde våre snøscootere og beltebiler i bevegelse. Når ingenting er ødelagt vil jeg hjelpe med å drive campen, måke snø, lage mat, rydde, sette opp telt etc. Og selvfølgelig: hjelpe forskerne med alt de gjør!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar