28 januar 2012

On the way home/ På vei hjem

(EN) Today we spent most of the time in the vehicles, driving back from the floating ice shelf towards Troll Station. In front of us lies already the mountain range that will guide us back to Troll. The flight back to Cape Town is scheduled in five days from now and our minds are already drifting back to our life away from the ice. Behind us lies an intensive month of fieldwork on the Fimbul Ice Shelf. Considering that even with modern day logistics and technology the scientific outcome of such an expedition always bears uncertainty, this has been an extremely successful season. We completed our glaciological observations on two ice rises, revisited three oceanographic mooring sites and did a good deal “extracurricular” science, both on the central part of the ice shelf as well as near to the ice edge. But most important, we managed to keep up the team spirit at all times and will go home with a good feeling about our achievements of the last weeks. Thanks for that!

 

(NO) Mesteparten av dagen satt vi i kjøretøyene for å komme oss hjem til Troll. Foran oss ser vi allerede fjellkjeden som viser veien tilbake til stasjonen, og flyet til Cape Town går om fem dager fra nå. Bak oss ligger en måned med intensivt feltarbeid på Fimbulisen. Selv med dagens logistikk og teknologi er de vitenskaplige resultatene fra en slik ekspedisjon alltid delvis usikre. Tatt det i betrakting har dette vært en svært suksessfull sesong. Vi ferdiggjorde de glasiologiske observasjonene på to iskoller, lastet ned data fra tre oseanografiske stasjoner på den flytende isen og klarte å gjøre en del ”ekstra” arbeid, både på Jutulstraumen og ved iskanten. Men det viktigste er at vi klarte å holde stemningen i gruppen oppe under hele turen, slik at alle vil reise hjem med en god følelse om jobben vi gjorde. Takk for det!

 

Yesterday, we installed some GPS markers close to the ice edge, where we got a fantastic view of the ocean that is partly covered with sea ice Photo: Tore

 

Finally, we also met the local fellows where they belong. Most penguins live in colonies close to the sea, where food is available.

The Adelie penguins we saw here are not as tall as the Emperor penguins, but they are of fascinating temper. Photo: Tore

 

 

While working at the ice edge, we also met another goup of “locals”: Each year, there are several convoys going from the ice edge to Troll

to provide the station with fuel and other supplies that are brought in by boat. After not having met anybody else during the last month, we were happy to invite the transport team

for lunch into our luxurious kitchen module Photo: Tore

 

Place / Sted

70 km north of Troll

Time / Tid

27. Jan. 2012, kl. 19:00

Weather / Vær

Scattered high level clouds/ sprett skydekke

Pressure / Trykk (hPa)

836 hpa

Wind speed / vindhastighet (m/s)

1.4 m/s (gust 3.2 m/s)

Wind direction / Vindretning

East / øst

Temperature / Temperatur (°C)

-5.6 (measured) /  -9.4 (wind chill)

Posted by Tore Hattermann

 

26 januar 2012

Drliing of ice core / Drilling av iskjerne

(EN) On Ice rise B we used an ice corer to drill a 20 meter long ice core. The end of the ice corer has a barrel with knives that cuts down in the ice. The barrel is hollow and collects half meter long ice core pieces, so we can recover them from the bore hole. The ice corer is driven by an electrical drill. When we drill deeper and deeper in the ice, we have to put more and more extensions onto the ice corer, and it gets heavier and heavier to lift out of the hole to take out the ice core pieces. The ice core was packed down in our chest freezer, and will be sent to Norway for further studies. Due to bad weather we didn`t drill an ice core at Ice rise C.

(NO) På iskolle B brukte vi et iskjernebor til å bore en 20 meter lang iskjerne. Den nederste delen av iskjerneboret er en sylinder med kniver som kutter seg ned i isen. Sylinderen er hul og fanger opp de ca. halvmeterlange iskjernebitene, slik at man kan løfte de opp av borrehullet. Boret har en elektrisk drill som driver boret rundt. Etter hvert som vi kommer dypere setter vi på flere og flere ledd på iskjerneboret, og det blir tyngre og tyngre å løfte det opp igjen av hullet for å ta ut iskjernebiten. Iskjernen ble pakka pent ned i fryseren vår og skal fraktes til Norge for å studeres nærmere der. På grunn av dårlig vær fikk vi ikke boret noen iskjerne på iskolle C.

(EN) Elvar drilling an ice core and taking the ice carefully out of the barrel together with Anne. (NO) Elvar driller iskjerne og tar isen forsiktig ut av boret sammen med Anne. Foto: Harvey Goodwin

(EN) A half meter ice core. (NO) En halv meter iskjerne. Foto: Anne Tårånd Aasen

Place / Sted

By the weather station / Ved værstasjonen

Time / Tid

26. Jan 2012 kl. 21.30

Weather / Vær

Clear sky / Klar himmel

Pressure / Trykk (hPa)

970.2

Wind speed / vindhastighet (m/s)

6.6 (mean / gj. snittlig) / 7.4 (max)

Wind direction / Vindretning

East / Øst

Temperature / Temperatur (°C)

-3.4 (measured/målt) / -11.5 (wind chill/ effektiv)

Av Anne Tårånd Aasen

FW: Curious airborne friends / Nysgjerrige naboer

(EN) The animals in Antarctica are extremely curious. We have been observed
from near and afar by a selection of birds including Antarctic Petrels, Snow
Petrels, Skuas, and most frequently, a little black and white swallow. They
dip and dive around us, coming as near as they dare and then darting away on
their own business.

(NO) Dyr I Antarktis er veldig nysgjerrige. Mange fugler observerer oss på
nært og langt hold. Oftest er det den lille hvite og sorte svalen som følger
oss, men også antarktispetrell, snøpetrell og skua. De flyr opp og ned så
nær som de tør å komme, og så plutselig er de borte.

1201_egg.jpg

(EN) Quite unexpectedly we found an egg outside the living module. This is a
fatal mistake as the egg should have been laid on bare rock at the mountains
in the vicinity of Troll.(NO) Vi fant et egg på snøen utenfor kjøkkenvogna
i leiren vår. Dette var helt uforventa. Dette egget skulle ha vært lagt på
stein i fjellene i nærheten av Troll.

Place / Sted: Ice Rise C Base Camp

Time / Tid 25. Jan. 2012, kl. 18:00

Weather / Vær: Light high clouds / lett skyet

Pressure / Trykk (hPa) 945

Wind speed / vindhastighet (m/s): 5 m/s (gust 8 m/s)

Wind direction / Vindretning: East / øst

Temperature / Temperatur (°C): 4.2 (measured) / -8 (wind chill)

Posted by Kirsty Langley

Planning of a day / Å planlegge dagen

(EN) A carpenter at Troll, Trond, installed a white board in the kitchen module.  It is heavily used for information sharing, planning and so on. Our skidoo driving navigation completely relies on handheld GPS receivers, but it is necessary to draw the “map” in the brain at any time when you drive white ocean; it is why you see the big up-side-down rain drop (Ice Rise C) together with our GPS-survey profiles.  You can also see a digest of 4-day weather forecast (Wx).  It is sent daily at 11:30am from German Neumayer Station, about 400 km west of our study area. It is definitely more reliable than the forecast in Tromsø and thus extremely valuable; it is “the biggest” change for me since I started my Antarctica career during the 1998-2000 wintering season at Japanese Syowa Station, about 1400 km east of our study area.

 

(NO) En snekker på Troll, Trond, satte opp en tavle for oss i kjøkkenmodulen. Den er mye brukt for å dele informasjon, planlegging og så videre. For navigeringen under all snøscooterkjøringen er vi avhengige av de håndholdte GPS’ene, men det er nødvendig å ha et ”kart” inne i hodet når man kjører rund i det hvite ensformige landskapet. Det er derfor du ser en stor opp-ned regndråpe (Iskolle C) sammen med GPS-profilene på tavla. Du kan også se notater for en firedagers værmelding (Wx). Værmeldinga kommer daglig kl. 11.30 fra den tyske stasjonen Neumayer, som ligger ca. 400 km vestover herifra. Den er definitivt mer til å stole på enn værmeldinga fra Tromsø, og derfor veldig verdifull for oss. Å få en slik god og nøyaktig værmelding er ”den største” endringa for meg siden jeg starta min karriere i Antarktis som overvintrer på den japanske stasjonen Syowa i 1998-2000, som ligger 1400 km østover herifra.

 

 

Place / Sted

Ice Rise C camp / Leiren på iskolle C

Time / Tid

24. Jan. 2012, kl. 1700

Weather / Vær

Moderate storm

Pressure / Trykk (hPa)

955 hPa

Wind speed / vindhastighet (m/s)

14 (mean / gj. snitt) / 17 (max)

Wind direction / Vindretning

East / Øst

Temperature / Temperatur (°C)

-4 (measured) / -14 (windchill /effektiv temperatur)

 

Posted by Kenny Matsuoka.  Translation to Norwegian by Anne Tårånd Aasen

25 januar 2012

Life on the loop / Livet på loopen

(EN) Today, we were supposed to start our return trip from Ice Rise C towards Troll station. However, snow drift and high wind speeds do not allow for craning and loading of cargo and it appears as if we will be stuck in the camp for another day. A camp that is acompressed to minimum extent in order to reduce its vulnerability to the elements. Already before the storm, we packed the sleeping tents and moved into the hard shelters we have along: Equipped with bunk beds, the kitchen module can comfortably accommodate four people during the night. Another two persons can sleep in the snow trucks, where the rear seat can be converted into a sleeping bench. Two more people find their beds in the workshop module that we have along. This module is a small cabin, mounted onto a sled, originally designed to carry tools and as a shelter for mechanical work. On our expedition we have extended its functionality, in order to be able to split up into two groups. While travelling on the loop, it became our kitchen and living area, with an inbuilt heating system, four chairs, a foldable table and a camping stove on the workbench.

 

(NO) I dag skulle vi ha dratt fra Ice Rises C til Troll, men vind og snøføyke gjorde lossing og kraning av utstyret vårt umulig, så det ser sånn ut at vi skal være her ei natt til. Leiren vår er komprimert til et minimum for å beskytte oss bedre mot naturelementene. Allerede før stormen tok vi ned soveteltene og flyttet in i de robuste kjøretøyene vi har med oss. Fire sover i den store kjøkkenmodulen, som er utstyrt med klappsenger, to sover på baksetene i beltevognene og to sover i verkstedmodulen vi har med oss. Verkstedmodulen er opprinnelig ment for å frakte ulike verktøy og for å kunne gjennomføre mekanisk arbeid i kulde, men vi har utvidet bruksområdet til den lille bua for å kunne dele gruppen i to. Den er utstyrt med bord, stoler, oppvarming og gasskomfyr på arbeidsbenken. Med dette kunne fire av oss bruke verkstedmodulen som kjøkken og oppholdsrom mens vi var på ”loopen”, hvor vi jobbet på vestre side av isbremmen.

 

 

Inside the workshop module: Where an oily flavor mingles with the delicious odor of well the assorted field kitchen. Photo: Tore

 

Wind, Snow and light; A magic combination riding the waves. Photo: Tore

 

 

On the loop we successfully recovered data from the two oceanographic moorings on the western side of the Fimbul Ice Sehlf. Photo: Tore

 

Rune and Harvey enjoying the sun after our work on the loop was completed, and before the storm comes in. Photo: Tore

 

Place / Sted

Ice Rise C Base Camp

Time / Tid

23. Jan. 2012, kl. 11:00

Weather / Vær

Low clouds, blowing snow / lave skyer, snøføyke

Pressure / Trykk (hPa)

946

Wind speed / vindhastighet (m/s)

9 m/s (gust 16 m/s)

Wind direction / Vindretning

East / øst

Temperature / Temperatur (°C)

4.2 (measured) /  -14.3 (wind chill)

Posted by Tore Hattermann

 

24 januar 2012

A short break from the grip of Fimbulisen

(EN) After such a long period with good weather one almost forgets where he is on the planet. 
But with the force of the last days storm we got the message, 
we are on the most hostile place on this planet.

Today Fimbulisen loosened her grip on us slightly, for a short while, allowing us enough time to 
dig everything out and prepare for our journey back to Troll.
But with the forecast for the next days we will have to see when we will be able to start the journey back.

Without uncertainty of the 
outcome, the journey would 
not be remembered 
or worth telling about.
                 Elvar Ørn, Antarctica 2012(NO)  Etter så lang period med godt vær glemmer man nesten hvor man er på kloden.
Men med den kraften stormen viste oss de siste dagene, ble vi påminnet om at vi er på den mest fiendlige plassen på jorda.

I dag løsnet Fimbulisen litt grepet på oss; det ga oss tid til å gå ut å grave ut all snøen og gjøre klart til å dra tilbake til Troll.
Men med neste dagers værmelding får vi se når vi kommer oss avgårde mot Troll.

Without uncertainty of the 
outcome, the journey would 
not be remembered 
or worth telling about.
                 Elvar Ørn, Antarctica 2012


 Photo by Elvar Ørn 
Kirsty finished cleaning everything from under the Kitchen module.

     
                                                                                                  Photo by Elvar Ørn               Photo by Elvar Ørn 
Everything ready for the repacking under the Kitchen Module.                             Lots of action as the sun greats us for a moment.

                       Photo by Elvar Ørn 
Harvey cleaning the engine of the TL6Place / sted                                              Ice Rise C, base camp.     
Time / tid                    22. Jan. 2012, kl. 17:00
Weather / Vær                                         Low clouds  / over skiet 
Pressure / Trykk (hPa)     943.8
Wind speed / vindhastighet (m/s)        Measured  8.9m/s - max 10.9 - avg 7.4
WInd direction / Vindretning                 East / øst 
Temperature / Temperatur (deg)         -3,5 (mesured) /  -12.8 (wind chill / effective)


Posted by Elvar Ørn 

22 januar 2012

Sammen mot stormen! / Joining forces against the storm!

January 20th, together again.

 

Today we, the Loop-team, got back to the Base-camp on Ice-Rise C. Just in time for storm preparations! Since the weather-forecast was really bad for Sat 21st and Sun 22nd , our trip was cut a little short but it was still a success. On the Ice-Rise they measured ice-thickness today and looked at the layering in the ice. Back again we just had to jump into action and prepare for storm. EVERYTHING must be tied down, anything not in use is packed away and every little hole closed. A storm will stuff snow in EVERYWHERE.

 

 

20 Januar, sammen igjen.

 

I dag kom vi, Rundtur-gjengen, tilbake til Base Camp på Iskul-C. Akkurat i tide for storm forberedelser! Siden værmeldingen var veldig dårlig for Lørdag 21 og Søndag 22 Januar, så ble turen vår litt kortere men den var likevel en suksess. På iskulen har de målt tykkelse på isen i dag og sett på lagdelingen. Vell tilbake er det bare å hive seg rundt og forberede på storm. ALT må bindes fast, det som ikke blir brukt må pakkes ned og alle små hull tettes igjen. En storm vil stappe inn snø OVERALT.

 

 

Ropes must be tight. / Barduner må være stramme.

Foto by Elvar Ø. Kjartansson.

 

Our toilet-box becomes a generator house in bad weather. /

Utedoen blir aggregate hus I dårlig vær.

Foto: Elvar Ø. Kjartansson.

 

Checking all the cargo straps before we get 60 knots wind. /

Sjekke alle lastestropper før vi får 60 knop vind.

Foto: Elvar Ø. Kjartansson.

 

Place / Sted

Ice Rise C camp / Leiren på iskolle C

Time / Tid

20. Jan 2012 kl. 23.10

Weather / Vær

Cloudy and wind / overskyet og vind

Pressure / Trykk (hPa)

-

Wind speed / vindhastighet (m/s)

8-9 m/s

Wind direction / Vindretning

East

Temperature / Temperatur (°C)

-5.0

 

Payback time

(EN) After 3 weeks of great weather with lots of sun, and hardly any wind the Weather Gods decided it was payback time! The weather forecast predicted 2 days with winds between 50-60kts and heavy snow. For the loop team it was a race against time to get back through a crevassed area and join up with the rest of the team at base camp. Today the winds hit us at hurricane strength and visibility was reduced to 1m at worst. In such conditions moving around outside is only possible when using a safety rope so that you can find the way back to the living module.

(NO) Etter 3 uker med strålende vær, mye sol og nesten ikke noe vind, bestemte værgudene at vi skulle betale prisen for det med litt ekstremvær! Værmeldinga varslet 2 dager med vind mellom 50-60 knop og mye snø. For halvparten av gruppa var det et kappløp mot tida for å kjøre gjennom et sprekkområde og møte resten av gruppa igjen. I dag fikk vi vind med orkan stryke og sikta var nede på 1 m på det verste. Under slike forhold er det bare mulig å bevege seg ute ved hjelp av sikkerhetstau, slik at man kan finne veien tilbake til kjøkkenmodulen.

Bad visibilty and safety line from one of the vehicles / Dårlig sikt og sikkerhetstau fra en av kjøretøyene

(EN) / (NO)

Place / Sted

Ice Rise C camp / Leiren på iskolle C

Time / Tid

21. Jan. 2012, kl. 14:30

Weather / Vær

Strong gale / full storm

Pressure / Trykk (hPa)

981

Wind speed / vindhastighet (m/s)

30m/s

Wind direction / Vindretning

East / øst

Temperature / Temperatur (°C)

-5.7 (measured/målt)

Posted by Harvey Goodwin