22 desember 2012

Troll
Foto / Photo: Peter Leopold
Vi ankom forresten Troll den 21. desember. Fra Cape Town til Novo air base (en av flyplassene i Antarktis), tok vi et jetfly i ca seks timer, og deretter et Basler turbo fly. For to av oss, er dette vårt første besøk på den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land.
We arrived at Troll Station on December 21st. From Cape Town to Novo air base (one of hub airports in Antarctica), we took a jet airplane for about six hours, and then took a Basler turbo airplane, a conversion of DC3 which was sold since 1930s. For two of us, it is the first visit to Troll Station.
Etter en lang dag / After a long driving day

Alle målinger var vellykket!  Etter en lang kjøredag​​, tok jeg av meg skidoo-dressen og de store støvlene. Nå føler jeg meg virkelig lykkelig.

All measurements were done very nicely. After a long driving day, I got out of the skidoo suit and big boots at the camp. This is the time when I really feel happy.

21 desember 2012

Fin utsikt / Great view

Fra "the pinning point" er det er en flott utsikt - vi ser kanten av isbremmen, havis og blått hav.

From the pinning point, there is a great view of the cliff of the ice shelf edge, sea ice, and blue ocean.

Iskjerneboring / ice coring


NARE / ICE Ice Rises og BELARE er IceCon er ganske like prosjekter, men IceCon inkluderer iskjerneboring Derwael Ice Rise. Her borer forskere iskjerner på mer enn 100 meter.

NARE/ICE Ice Rises and BELARE’s IceCon are quite similar projects, but IceCon includes ice coring at the Derwael Ice Rise. Drilling/core team completed more than 100 m drilling and logging the drill wall imaging.

16 desember 2012

Energikilde / Energy source at Princess Elisabeth Station

Den belgiske stasjonen Princess Elisabeth Station bruker solpaneler og vindmøller som energikilde.

Solar panels and wind mills are the energy source at the Belgian Princess Elisabeth Station.


Princess Elisabeth Station
Bilde/Photo: Kenny Matsuoka