23 februar 2014

Takk for oss / Thank you

Bilde / Photo: Peter Leopold
Takk for at du har fulgt oss denne sesongen. Dette var tredje og siste feltsesong for Ice Rises, og den har vært effektiv, produktiv og fornøyelig.

Jeg vil gjerne takke alle lagmedlemmene, samt alle som har bidratt på Troll-stasjonen og hjemme i Norge. Prosjektet er ikke ferdig. Snart begynner vi arbeider med å analysere disse fantastiske datasettene og vi vil presenterere resultatene snart. Følg med!

Prosjektet er finansiert av Norwegian Antarctic Research Expeditions (NARE) og Senter for is, klima og økosystemer ved Norsk Polarinstitutt.

Kenny Matsuoka
Prosjektleder(EN) Thank you for following our field campaign this season. This was the third and final field season for the project Ice Rises. As you saw, the field season was quite efficient, productive, and enjoyable.

I would thank all team members as well as all involved in the project support at Troll Station and back in Norway. This is not the end of the project. We will soon start analyzing these fantastic datasets and promptly present them. Stay tuned!

The project is funded by the Norwegian Antarctic Research Expeditions (NARE) and Center for Ice, Climate and Ecosystems at the Norwegian Polar Institute.

Kenny Matsuoka
Project leader