28 desember 2012

Peter Leopold


Peter LeopoldMan kan gjerne spørre: Hva gjør en marinbiolog i et glasiologiprosjekt på den antarktiske innlandsisen hylle?

Vel jeg har bodd og arbeidet i Arktis i noen år. Bortsett fra min vitenskapelige bakgrunn har jeg også jobbet som tekniker innen arktisk logistikk. I løpet av de siste sju årene har jeg hatt sjansen til å ta del i mange forskjellige ekspedisjoner til polarområdene. Jeg antar dette er årsaken til hva som førte meg på denne turen hvor vi vil utelukkende møte og studere vannet i dens frosne form. Jeg skal hjelpe med mange ulike ting, fleksibilitet og allsidighet trengs fra oss alle for å mestre den kommende utfordringer på Fimbulisen.  Videre har jeg en sterk interesse og lidenskap for fotografering - og fotografering vil være en av mine oppgaver. Dette er min andre tur til Antarktis. Jeg er veldig glad for å kunne delta på  "Ice Rises" og ser frem til å jobbe i team med erfarne folk.

Følg oss i de kommende ukene på en av de mest praktfulle, imponerende og fjerntliggende områder på denne planeten!You may ask: What does a marine biologist do in a glaciology project on the Antarctic Ice shelf?
 

Well I have been living and working in the Arctic for some years.  Aside from my scientific background I was also working as technician within the field of Arctic logistics. During the past seven years I had the chance to take part in many different expeditions to both polar regions with extended periods of field work. I guess, this is what brought me on this trip where we would solely
encounter and study water in it's frozen form. I'll be helping out with everything for anybody. Flexibility and versatility are needed from all of us to master the upcoming challenges on the Fimbul Ice shelf. Furthermore I have a strong interest in and passion for photography which will be one of my tasks during our trip across to the South  African "SANAE IV" station. For me this is the second trip to Antarctica. I'm very glad to be able to join the "Ice Rises" team this year and look forward to work in the team with very experienced people.

Follow us in the coming weeks to one of the most magnificent, stunning and remote areas on this planet!

1 kommentar: