31 desember 2012

Forberedelser på Troll / Preparation at Troll


Vi vil være ca. en måned på feltarbeid, så vi vil bringe med oss eget kjøkken, stue, kontor og verksted. Vi har begynnt å ordne med lasten, fikse antenner til radarsystemet som forøvrig er utviklet av våre kolleger ved norske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

We will spend about a month alone, so we will bring our own kitchen, living room, office and workshop. We started to load our cargo; now, we are fixing antennas for radar system developed by our colleagues at Norwegian Defence Research  Establishment (FFI) on the roof of the workshop on the sled.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar