28 desember 2012

Harvey Goodwin


Harvey Goodwin
 
Når jeg ikke er i Antarktis bor og arbeider jeg i Tromsø. Dette er min sjette tur til Antarktis med Norsk Polarinstitutt. Jeg er ansvarlig for sikkerheten under oppholdet. Når dette prosjektet starter har jeg allerede vært i seks uker på Troll for å jobbe med logistikk og sikkerhet. Min første oppgavenå være sikkerhetsopplæring for laget før feltarbeidet starter. Siden vårt arbeid foregår på breis kan vi risikere å møte på bresprekker, så mine viktigste oppgaver innebære å sjekke ut nye områder med radar for å undersøke om området er trygt før det vitenskapelige arbeidet starter på breen. Selv om jeg har vært på Fimbulisen tre ganger tidligere og kjenner området ganske godt, er det fortsatt en utfordring å finne frem til den tryggeste ruten på isbreen. Jeg ser frem til en vellykket feltsesong!

Hilsen Harvey Goodwin

When not in the Antarctic I live and work in Tromsø. This will be my 6th trip to the Antarctic with the Norwegian Polar Institute and I will be responsible for the teams safety. By the time this project starts I will have been in the Antarctic 6 weeks already working with logistics and glacier safety out of Troll. My first task will involve glacier and winter safety training for the team before setting off on the fieldwork. Since all our work is on glacier ice we can risk encountering crevasses, so my main tasks involve checking out new areas with a ground penetrating radar to see if the area is safe before commencing on the scientific work. Although I’ve been on Fimbulisen three times before and know the area quite well I am still looking forward to the challenges of safe route finding. Looking forward to a successful field season!

Best regards Harvey Goodwin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar