28 desember 2012

Kjetil Bakkland

Kjetil Bakkland
Jeg skal være mekaniker og førstehjelpsansvarlig under årets sesong på Fimbulisen med prosjektet Ice rise. Etter gode forberedelser håper og tror jeg at førstehjelpsutfordringer blir null, slik at jeg kan bruke kreftene på å få beltevogner og snøskutere til å gå klokkereint og sikkert rundt på isbremmen. Dette blir min sjette sommersesong i Antarktis. Tidligere har jeg blant annet vært med på å bygge opp forskningsstasjonen Troll til helårsstasjon, og vært med på den store polarårstraversen med beltevogner fra Troll til Sørpolen.
 

Til daglig jobber jeg ved brannvesenet i Sandefjord, og er utdannet som brannmann, mekaniker og ambulansesjåfør. Jeg har en sterk interesse for forskning i og utforsking av Antarktis, og ser fram til denne muligheten til å bli enda bedre kjent med Dronning Maud Land. Når sesongen er omme, vil jeg se enda mer fram til å komme hjem til fru Lise og ungene Sigurd (4), Hanna (11), Steffen (21) og Marius (24).

Hilsen Kjetil Bakkland I will be a mechanic and first charge during the season at Fimbulisen with Project Ice rise. After good preparation I hope I can use my powers to get tracked vehicles and snowmobiles to go safe around the ice shelf. This will be my sixth summer season in Antarctica. Previously I have been involved in building research station Troll for year-round station, and participated in the great traverse with tracked vehicles from Troll to the South Pole.
 

I work at the fire department in Sandefjord, and is trained as a firefighter, mechanic and ambulance driver. I have a strong interest in research and exploration in Antarctica, and look forward to the opportunity to become better acquainted with Queen Maud Land. When the season is over, I look even more forward to coming home to Lisa and the kids Sigurd (4), Hannah (11), Steffen (21) and Marius (24).

Best regards Kjetil Bakkland 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar