28 desember 2012

Joel BrownJoel Brown

Dette er min første tur til Antarktis og det er helt fantastisk! Jeg er ny postdoktor ved Norsk Polarinstitutt. Jeg har flere måneder med felterfaring fra isbreene på Grønland så jeg er klar for kalde, solfylte  dager, men langt er dette en helt annerledes opplevelse! Men det er en ting som er likt med dette stedet og mine tidligere erfaringer fra polare strøk, bortsett fra iskappensnes skjønnhet, og det er at elementenes usikkerhet bestemmer hvor mye vi får gjort! Vi er for tiden opptatt på Troll mens vi venter på forsyninger som skulle ha kommet for to uker siden med skipet. Skipet ble sittende fast i isen bare 7 km fra lasterampen, men kom seg fri fra isen i går. Forhåpentligvis vil de komme trygt frem i morgen. Det er alltid noen uventede utfordringer i polarforskningen!

Joel Brown  

This is my first trip to Antarctica and it is beautiful! I am a new postdoctoral researcher at the Polar Institute. I have months of field experience on the Greenland Icesheet so I was ready for the cold, sunny, never-ending days but so far this is a different experience entirely! However, there is certainly one thing that is similar about this place and my previous field experiences other than the exquisite, stark beauty of the icesheet: the uncertainty of the elements that control what we can get done. We are currently keeping busy at Troll Station while we wait for some supplies that should have arrived 2 weeks ago by ship. The ship got stuck in the pack ice only 7 km from the loading bay and only got free from the ice yesterday. Hopefully they will arrive safely tomorrow. There are always some unexpected challenges in polar research.
 
Joel Brown  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar