28 desember 2012

Kenichi Matsuoka


Kenichi Matsuoka
Dette er min åttende reise til Antarktis, siden min første forskningstur hit i perioden 1998 og 2000 da jeg overvintret den japanske stationen Syowa, 1400 km øst for Troll. Jeg har jobbet med NARE programforskning siden 2010-11 sesongen, så dette er mitt tredje reise til Troll. For NARE / Ice Ice Rises, er dette det andre feltoppholdet, og målet i år er å måle nøyaktige posisjoner av markører som vi installerte på isen i fjor så vi er i stand til å beregne forskyvningen av markører og deretter isens hastighet. Vi er veldig fornøyde med resultatene etter den første sesongen, og jeg er sikker på at vi vil finne tilsvarende resultater denne sesongen. For tiden forbereder vi feltoppholdet og planlegger å forlate Troll en gang i neste uke.

Velkommen til vårt prosjektblogg / facebook side!

Hilsen Kenichi Matsuoka


This is my 8th deployment to Antarctica, since my first deployment between 1998 and 2000 when I wintered over at a Japanese Station Syowa, 1400 km east of Troll Station. I have worked with NARE programs since the 2010-11 season, so this is my third deployment to Troll. For NARE/ICE Ice Rises, this is the second field campaign; the goal of this year is to measure precise positions of markers that we installed last year so we are able to calculate the displacement of the markers and then velocity of ice. We will also operate a range of ice-penetrating radar to see interior and bed of the ice rises. We are thrilled with nice results from the first season and I am sure that we will find similarly nice results this season. We are currently preparing for the traverse and plan to leave sometime next week.Welcome to our project blog / facebook page!


Best regards Kenichi Matsuoka


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar