26 desember 2012

Bresprekker/ Buttressing

Sporene fra høyre nederst til venstre øverst viser flere store bresprekker. Disse sprekkene er fylt med snø, så det er trygt nok.

As the pinning point gives the buttressing to the ice shelf, shearing occurs and crevasses appear near the pinning point. The skidoo trace from right bottom to the left top goes over several large crevasses. These crevasses are filled with snow so it is safe enough.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar