12 januar 2014

Brekurs / Crevasse training


Brekurs ved Sør-Afrikas stasjon SANAE. Crevasse training at the African station SANAE.
På grunn av dype sprekker i isen og faren for gjennomslag i en av disse måtte hele teamet gjennomgå sikkerhetsopplæring for ferdsel på isbre. Instruktør Harvey Goodwin forklarte hvordan vi gjør egen sikring, klatrer ned og opp i bresprekker, samt redning av en person – med og uten redningsmann.

Ved SANAE-stasjonen var det et fantastisk fint vindhull (gryte som er formet av roterende vinder), og der fant vi bresprekker som vi klatret ned i. Overvintringsteamet fra Sør-Afrika hadde kun gjort dette hjemme i Afrika og var veldig fornøyd med å få prøve dette på is.

En fantastisk dag i en nydelig natur.
–Ørjan Karlsen


(EN) Because of deep cracks in the ice and the danger of falling into one of these, the whole team had safety training on the glacier. Instructor Harvey Goodwin explained how to safeguard, climb up and down the crevices, and how to rescue a person - with and without a rescuer. 

At SANAE station, we found the perfect spot for training – an air hole formed by rotating winds. The wintering team from South Africa had only done this at home in Africa and was very happy to try this on ice. 

A wonderful day in a beautiful scenery.
–Ørjan Karlsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar