16 januar 2014

Fra snø/is til vann / From snow/ice to water

 Varmen fra motorens kjøleveske hjelper oss å smelte snø.
The heat from the engine coolant helps us melt snow. 
For å få vann til matlaging og lignende, har vi to systemer som fungerer greit. Bo-modulen er utstyrt med webasto-varmer som også varmer et smeltekar som vi fyller med snø/is. Beltekjøretøyet «Sembla» er utstyrt med et lignende system, men varmen hentes fra kjølevæsken på motoren. Disse systemene forenkler hverdagen mye og holder oss med friskt vann under hele turen.
–Ørjan Karlsen


(EN) To get water for cooking etc., we have two systems that work fine. The living module is fitted with a webasto heater that also heats a digel filled with snow/ice. The vehicle "Sembla" is equipped with a similar system, but the heat is collected from the engine coolant. These systems simplify our life and supply us with fresh water during the entire trip.
–Ørjan Karlsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar