15 januar 2014

Basecamp, Ice-Rise ”D”

Basecamp, Ice-Rise ”D”
Når vi ankommer en iskolle må vi etablere en «base camp» som blir hjemmet vårt i ca. en uke. Det er mange ting som skal på plass. Alt utstyr vi skal jobbe med må lastes av sleder/kjøretøy og storm-sikres. Drivstoff-lager og teltleir(soveplass) skal etableres. Strømforsyning mellom bo-modul, matlager og verksted må opprettes.  Alt må stå med god avstand til hverandre, ellers kan vi risikere at det er dekket med to meter snø etter en storm.
–Ørjan Karlsen

(EN) When we arrive at an ice rise, we must establish a base camp, which will be our home for about a week. Many things need to be prepared. All of the equipment that we will be working with must be loaded off the sledges/vehicles and storm-secured. Fuel storage and tent camp for sleeping must be set up. Power supply between the living module, the food storage and the workshop must be set up. Everything must be well spaced from each other, otherwise we risk finding it below two meters of snow after a storm.
–Ørjan Karlsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar