14 januar 2014

Første maskintrøbbel / First mechanical problem


Mekaniker Ørjan løste raskt problemet / Mechanic Ørjan fixed the problem in no time.

Rett før kl. 20 var det tid til å sette opp leir. Minutter før hadde en av maskinene laget bråk og mekniker Ørjan åpnet maskinrommet for en sjekk. Problemet funnet og løst på ti minutter! Vi kunne rappportere «alt bra med mannskap og utstyr» i den daglige rapporteringen til Troll kl. 21.
–Kenny Matsuoka


(EN) It was approaching 8 pm and it was time to camp. Well, just minutes before, one of our vehicles started to make noise. Our mission mechanic Ørjan opened the engine room and checked. The problem was identified and solved in ten minutes! We reported “all personnel and vehicles are doing well” to Troll Station at our daily check in at 9 pm.
–Kenny Matsuoka

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar