13 januar 2014

Kenny Matsuoka

Kenny Matsuoka.  Bilde/photo: Peter Leopold
Dette er min niende utplassering i Antarktis. Den første var i 1998–2000 da jeg overvintret på den japanske stasjonen Syowa, 1400 km øst for Troll. Jeg har jobbet med NARE programmer siden 2010/11 sesongen, så dette er mitt fjerde utplassering på Troll.

Jeg er en feltorientert glasiolog. Med radar og GPS-teknikker har jeg sett inn i den dype blå isen i Arktis, Kamchatka, Patagonia og Antarktis. Jeg er prosjektleder for Ice Rises.


(EN) This is my 9th deployment to Antarctica, since my first deployment between 1998 and 2000 when I wintered over at the Japanese Station Syowa, 1400 km east of Troll Station. I have worked with NARE programs since the 2010-11 season, so this is my fourth deployment to Troll. 

I describe myself field-oriented glaciologist; I have used radar and GPS techniques to peer into the deep blue ice in the Arctic, Kamchatka, Patagonia, and Antarctica. I am the project leader of Ice Rises.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar