15 januar 2013

Hinge zone”Chinook” på vei ned bakken mot iskanten. Den såkalte ”hinge zone” fungerer som en hengebro mellom landfast is og den flytende delen av isen, isbremmen. Denne isbremmen vil flyte opp og ned med tidevannet. Vi må manøvrere oss forsiktig gjennom dette området som er ca. 20 km langt. Pga. isens bevegelser oppstår det issprekker her som varierer i størrelse fra år til år. Flaggene på bildet er del av transportruten fra Troll-stasjonen til landingsbukta på kysten. Ruta ble sjekket og merket av vår sikkerhetsansvarlig Harvey.
”Chinook” on the way down the slope at the grounding line. The so called ”Hinge zone” is acting as a hinge in-between the grounded ice sheet and the floating part of the ice, the so called shelf ice. The latter one will move up and down with the tides. We have to carefully maneuver through this approximately 20 km wide area. Due to the movement of the ice crevasses occur here and their size and number varies from year to year. The flags you see in the picture are part of the transport route from Troll-station to the loading bay at the coast. Earlier this year it was checked and marked by our safety expert Harvey.
Bilde / Photo: Peter Leopold

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar