12 januar 2013

Fem jegere / Five huntersPeter jakter på gode bilder. Peter rigging for a photo shoot. Bilde/photo: Kenny Matsuoka
Alle på laget er ivrige jegere. Joel og Kenny jakter rare vitenskapelige historier bak våre data. Harvey overser ikke det minste tegn til issprekker og farer. Kjetil fanger opp ethvert tidlig signal på mulige mekaniske problemer. Og Peter fanger oss med kamera når lyset og settingen er perfekt. Bildet viser Peter mens han rigger opp til et kreativ middagsbilde ved bruk av en stol og gaffatape for best mulig lysforhold. 

Vi er for tiden på F8, ved inngangen til området for bresprekker, og vi venter på et 3–5 timers "vindu" med gode overflatesikt for best å kunne se mulig bresprekker på ruten. Været har ikke vært på vår side de siste par dagene.


Everyone in our team is a serious hunter. Joel and Kenny hunt curious scientific stories behind our data. Harvey does not miss any small signs of crevasses and dangers. Kjetil catches any early signals of possible mechanical failures. And Peter shoots us when the light and frame are perfect. Now, Peter is taking a dinner picture with a creative manner using a chair and duct tape to fix the light source.

We are currently at F8, the entrance point of the crevasse area, and wait for a 3–5 hour weather window which gives us good surface definitions so that we have a better luck to see crevasses on our route. Unfortunately, weather is not our side for the past two days.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar