19 januar 2013

FimbulisenMens noen starter GPS-målinger på icerise B, så setter Harvey, Joel og Kjetil kurs mot Tore Hattermann`s gullgruve på M3 med to stk. TL-6 med. M3 er en målestasjon for havstrømmen under isflaten som ble drillet for ca. 3 år siden. Det ble drillet gjennom isen og lagt ned sensorer i sjøen under iskappen.

Målestasjonen har blitt besøkt hvert år etter det for å bytte batterier og datalagringsenhet. Det er ganske spesielt å bare reise utover den uendelige isflaten til et GPS-koordinat, finne noen bambuspinner som stikker opp av snøen, så grave ned et par meter for så å avdekke en boks full av elektronikk som har avlest data et helt år!


(ENG) While some start GPS measurements at icerise B, Harvey, Joel and Kjetil is heading towards Tore Hattermann`s gold mine on M3 with two TL-6. M3 is an observation point for ocean currents under the ice surface that was drilled approx. 3 years ago. We drilled through the ice and put sensors in the water under the ice sheet.

The station has been visited every year after that to change the batteries and data storage units. It's quite special to cross the endless ice surface to a GPS coordinate, find some bamboo sticks sticking up out of the snow, dig down a few feet and then uncover a box full of electronics that have read data for a whole year!


Bilde / photo: Kjetil Bakkland


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar