16 januar 2013

Iskjerneboring / Ice coring


Joel henter opp en iskjerne på toppen av Ice Rise B. Vi boret på forskellige steder ned til 3 meter for å måle variasjon i tettheten i det øverste islaget rundt ”isfjellet”. Resultatene fra prøvene bidrar til vår forståelse av radarmålingene. 

Joel is bringing up an ice core on top of Ice Rise B. We cored at different places down to three meters to measure density variations in the upper part of the ice across the "Ice Mountain". These samples will add to the understanding of our radar measurements.
Bilde/photo: Peter Leopold

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar