17 januar 2013

Isbremmer – bakgrunn / Ice rises – backgroundHvert år i Antarktis faller mer snø enn det smelter, derfor blir snølaget dypere og dypere. Når snølaget blir skikkelig dypt blir det til is. Dette er i hovedsak hvordan isbreer og iskapper blir til. 
Breis er ikke statisk. Snøen og isen vi camper på beveger seg konstant, men det kan være vanskelig å se fordi den beveger seg langsomt. Den beveger seg på to måter: den glir over bakken som ski på snø, og den flyter som veldig sakte honning. Is som beveger seg er bra for livet på planeten – den flytende isen bringer snøen tilbake som vann til havet. Kan du forestille deg hva som ville skje om isen ikke fløt og det alltid var mer snø enn snøsmelting?
Et av hovedmålene i prosjektet er å måle massebalansen for isbremmene vi studerer. Dette betyr at vi ønsker å vite hvor mye vann som blir lag til hver isbrem som snø og hvor mye vann som forsvinner med flytende is. 
Fortsett å besøk bloggen for å finne ut hvordan vi måler snøfall, farten på flytende is, isdybde og om isen blir tykkere eller tynnere. 

(ENG) Each year in Antarctica, more snow falls than melts, which means that year after the snow gets deeper and deeper. When the snow gets really deep it turns into ice. This is basically how glaciers and ice sheets are formed. 
Glacial ice is not static. It can be difficult to see because it is moving so slowly, but the snow and ice that we are camping on is constantly moving. It moves in two ways: it slides over the ground like skis on snow and it flows like honey, very slow honey. The fact that the ice moves is very good for life on our planet because the flowing ice returns the water that fell as snow to the oceans. Can you imagine what would happen if the ice did not flow and there was always more snow than snowmelt?
One of the main goals of our project is to determine the mass balance of the ice rises that we are studying. This means that we want to know how much water is added to each ice rise as snow fall and how much water is removed by flowing ice each year. We use many tools to study the motion of the ice. 

Keep checking this blog site to learn about how we measure snowfall, speed of the flowing ice, ice depth, and if the ice is getting thicker or thinner.
Kenny measuring the height of a site marker, the difference between the height last year and this year tells us how deep the snow is. With the depth of the yearly snowfall and the density measurements from coring we can calculate the amount of water added to the ice rise! Photo: Joel BrownIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar