20 januar 2013

Hverdagsliv / Everyday lifeSelv om man er ute i felt så er det dagligdagse ting som må gjøres, og en av tingene er vasking! Både oppvask etter middag, og ikke minst klesvask.

Paradoksalt nok så har vi vann nok i store mengder til slike gjøremål, selv om det er bare is rundt oss så langt øyet kan se. Vi bruker rett og slett overskuddsvarme fra beltevognene og heaterne i kjøkkenmodulen. Det går varmt vann fra kjølevannet på motorene i rør gjennom store kar som er festet til beltevognen, disse fyller vi med snø og is, så har vi rent godt vann!

Vi må kjøle ned vannet før vi kan drikke det, fordi det holder samme temperatur som motorene, ca 85 grader.


(ENG) Even out in the field, mundane things need be done, such as washing! Like the dishes after dinner and even laundry.

As a paradox, we have enough water for such activities, even if it's only ice around us as far as the eye can see. We simply use the waste heat from the vehicles and heatwes in the kitchen module. Hot water from the cooling water of the engines goes through pipes and large tanks that are attached to the vehicles, we fill them with snow and ice, and that gives us good clean water!

We need to cool the water before you drink it, because it keeps the temperature of the engine, about 85 degrees.


Fyller en bøtte med vann, vaskemiddel og klær, rører litt rundt og skyller noen ganger.
Foto: Kjetil Bakkland

Henger det på passende tørkesnor, (strømkabel fra generator) Det fryser, og vips så er tørt neste dag! 
Foto: Kjetil Bakkland
Oppvasken blir tatt hånd om av Kjetil!
Foto: Kjetil Bakkland

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar