26 januar 2012

Drliing of ice core / Drilling av iskjerne

(EN) On Ice rise B we used an ice corer to drill a 20 meter long ice core. The end of the ice corer has a barrel with knives that cuts down in the ice. The barrel is hollow and collects half meter long ice core pieces, so we can recover them from the bore hole. The ice corer is driven by an electrical drill. When we drill deeper and deeper in the ice, we have to put more and more extensions onto the ice corer, and it gets heavier and heavier to lift out of the hole to take out the ice core pieces. The ice core was packed down in our chest freezer, and will be sent to Norway for further studies. Due to bad weather we didn`t drill an ice core at Ice rise C.

(NO) På iskolle B brukte vi et iskjernebor til å bore en 20 meter lang iskjerne. Den nederste delen av iskjerneboret er en sylinder med kniver som kutter seg ned i isen. Sylinderen er hul og fanger opp de ca. halvmeterlange iskjernebitene, slik at man kan løfte de opp av borrehullet. Boret har en elektrisk drill som driver boret rundt. Etter hvert som vi kommer dypere setter vi på flere og flere ledd på iskjerneboret, og det blir tyngre og tyngre å løfte det opp igjen av hullet for å ta ut iskjernebiten. Iskjernen ble pakka pent ned i fryseren vår og skal fraktes til Norge for å studeres nærmere der. På grunn av dårlig vær fikk vi ikke boret noen iskjerne på iskolle C.

(EN) Elvar drilling an ice core and taking the ice carefully out of the barrel together with Anne. (NO) Elvar driller iskjerne og tar isen forsiktig ut av boret sammen med Anne. Foto: Harvey Goodwin

(EN) A half meter ice core. (NO) En halv meter iskjerne. Foto: Anne Tårånd Aasen

Place / Sted

By the weather station / Ved værstasjonen

Time / Tid

26. Jan 2012 kl. 21.30

Weather / Vær

Clear sky / Klar himmel

Pressure / Trykk (hPa)

970.2

Wind speed / vindhastighet (m/s)

6.6 (mean / gj. snittlig) / 7.4 (max)

Wind direction / Vindretning

East / Øst

Temperature / Temperatur (°C)

-3.4 (measured/målt) / -11.5 (wind chill/ effektiv)

Av Anne Tårånd Aasen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar