26 januar 2012

Planning of a day / Å planlegge dagen

(EN) A carpenter at Troll, Trond, installed a white board in the kitchen module.  It is heavily used for information sharing, planning and so on. Our skidoo driving navigation completely relies on handheld GPS receivers, but it is necessary to draw the “map” in the brain at any time when you drive white ocean; it is why you see the big up-side-down rain drop (Ice Rise C) together with our GPS-survey profiles.  You can also see a digest of 4-day weather forecast (Wx).  It is sent daily at 11:30am from German Neumayer Station, about 400 km west of our study area. It is definitely more reliable than the forecast in Tromsø and thus extremely valuable; it is “the biggest” change for me since I started my Antarctica career during the 1998-2000 wintering season at Japanese Syowa Station, about 1400 km east of our study area.

 

(NO) En snekker på Troll, Trond, satte opp en tavle for oss i kjøkkenmodulen. Den er mye brukt for å dele informasjon, planlegging og så videre. For navigeringen under all snøscooterkjøringen er vi avhengige av de håndholdte GPS’ene, men det er nødvendig å ha et ”kart” inne i hodet når man kjører rund i det hvite ensformige landskapet. Det er derfor du ser en stor opp-ned regndråpe (Iskolle C) sammen med GPS-profilene på tavla. Du kan også se notater for en firedagers værmelding (Wx). Værmeldinga kommer daglig kl. 11.30 fra den tyske stasjonen Neumayer, som ligger ca. 400 km vestover herifra. Den er definitivt mer til å stole på enn værmeldinga fra Tromsø, og derfor veldig verdifull for oss. Å få en slik god og nøyaktig værmelding er ”den største” endringa for meg siden jeg starta min karriere i Antarktis som overvintrer på den japanske stasjonen Syowa i 1998-2000, som ligger 1400 km østover herifra.

 

 

Place / Sted

Ice Rise C camp / Leiren på iskolle C

Time / Tid

24. Jan. 2012, kl. 1700

Weather / Vær

Moderate storm

Pressure / Trykk (hPa)

955 hPa

Wind speed / vindhastighet (m/s)

14 (mean / gj. snitt) / 17 (max)

Wind direction / Vindretning

East / Øst

Temperature / Temperatur (°C)

-4 (measured) / -14 (windchill /effektiv temperatur)

 

Posted by Kenny Matsuoka.  Translation to Norwegian by Anne Tårånd Aasen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar