26 januar 2012

FW: Curious airborne friends / Nysgjerrige naboer

(EN) The animals in Antarctica are extremely curious. We have been observed
from near and afar by a selection of birds including Antarctic Petrels, Snow
Petrels, Skuas, and most frequently, a little black and white swallow. They
dip and dive around us, coming as near as they dare and then darting away on
their own business.

(NO) Dyr I Antarktis er veldig nysgjerrige. Mange fugler observerer oss på
nært og langt hold. Oftest er det den lille hvite og sorte svalen som følger
oss, men også antarktispetrell, snøpetrell og skua. De flyr opp og ned så
nær som de tør å komme, og så plutselig er de borte.

1201_egg.jpg

(EN) Quite unexpectedly we found an egg outside the living module. This is a
fatal mistake as the egg should have been laid on bare rock at the mountains
in the vicinity of Troll.(NO) Vi fant et egg på snøen utenfor kjøkkenvogna
i leiren vår. Dette var helt uforventa. Dette egget skulle ha vært lagt på
stein i fjellene i nærheten av Troll.

Place / Sted: Ice Rise C Base Camp

Time / Tid 25. Jan. 2012, kl. 18:00

Weather / Vær: Light high clouds / lett skyet

Pressure / Trykk (hPa) 945

Wind speed / vindhastighet (m/s): 5 m/s (gust 8 m/s)

Wind direction / Vindretning: East / øst

Temperature / Temperatur (°C): 4.2 (measured) / -8 (wind chill)

Posted by Kirsty Langley

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar