13 januar 2012

Safety on ice / Bresikkerhet

(EN) Safety is our top priority. Travelling over ice in the Antarctic you can crevasses, which can be very dangerous if you don’t take care since they can be several metres wide and more than 30m deep. In order for us to complete our scientific work safely we need to identify areas with crevasses, avoid them or find a safe passage. Satellite images are used for identifying areas with crevasses and for planning our routes. On the ground we use a special radar which is pushed in front of our lead vehicle to identify individual crevasses. If we observe a large crevasse on this radar we actually abseil into the crevasse to check its size and determine if it is safe to drive over or not.

(NO) Sikkerhet er høyt prioritert. På reiser over isen i Antarktisk kan man støte på bresprekker som kan være farlige for kjøretøy og mennesker hvis man er uforsiktig, siden de kan være flere meter brede og mer enn 30 m dype. For at vi kan gjennomføre det vitenskapelige arbeidet på en trygg måte må vi identifisere sprekkområder, unngå dem eller finne en sikker passasje. Satellittbilder er brukt for å identifisere sprekkområder og for ruteplanlegging. På bakken bruker vi en spesiell radar som skyves framfor det første kjøretøyet for å identifisere enkelte sprekker. Hvis vi oppdager en større sprekk rappellerer vi ned i den for å sjekke størrelsen og vurderer om det er trygt å fortsette.

Planning our routes / ruteplannlegging

Crevasse radar in front of the lead vehicle / sprekkradar foran lederkjøretøy

Inspecting a crevasse / bresprekk-inspeksjon

(EN) / (NO)

Place / Sted

Ice Rise C camp / Leiren på iskolle C

Time / Tid

13. Jan. 2012, kl. 14:30

Weather / Vær

Cloudy / Overskyet

Pressure / Trykk (hPa)

958.7

Wind speed / vindhastighet (m/s)

7m/s

Wind direction / Vindretning

East / øst

Temperature / Temperatur (°C)

-2.7 (measured/målt)

Posted by Harvey Goodwin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar