23 januar 2014

Overlevelsespakke / Survival kit

Overlevelsessett festet på en slede bak en snøscooter. Survival kit on a sledge attached to the snowmobile. Bilde/photo: Vikram Goel

Det er et ordtak som sier «håp på det beste og vær forberedt på det verste». Derfor, når noen forlater base camp for å ta målinger har de alltid med seg en overlevelsespakke. Den er vanligvis festet på en slede bak snøscooteren (de svarte boksene på bildet). Pakken kan brukes når en person sitter fast et sted og venter på redningsmannskapet. Pakken inneholder viktige ting som trengs for å overleve en natt eller to på isen – telt, sovepose, spade, mat for to dager, gasskomfyr for issmelting og matlaging, hansker, lue, fakler, førstehjelpsutstyr etc. Alle teammedlemmene er orientert om innholdet i pakken og hvordan de skal bruke den.
–Vikram Goel


(EN) There is a saying: ”hope for the best and be prepared for the worst”. Therefore, whenever someone leaves the base camp for taking measurements, they always bring a survival kit. It is usually placed on a sledge and attached to the snowmobile (the black boxes in the picture). The kit can be used when a person is stuck somewhere and waiting for the rescue team. It contains essential items needed for surviving a night or two on the ice –tent, sleeping bag, shovel, food for two days, gas stove for melting ice and cooking, gloves, cap, flares, first-aid kit etc. All of the team members have been briefed about the contents of the kit and how to use them.
–Vikram Goel 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar