19 januar 2014

HUBRA radar

Joel sjekker datakvaliteten nøye under innsamling av HUBRA-data / Joel carefully checking the HUBRA data quality while collecting data. Bilde/photo: Kenny Matsuoka
Et av de viktigste vitenskapelige målene for prosjektet «Ice Rises» er å finne ut om iskollene vi besøker blir tykkere, tynnere eller om de ikke endrer tykkelse i det hele tatt . Et av de nyere verktøyene vi bruker for å undersøke dette er radarsystemet HUBRA, designet og laget ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). For at denne radaren skal kunne fortelle oss hva vi ønsker å vite, trenger vi to år med innsamlet data over nøyaktig samme punkt på isen.

I fjor var første år med innsamling av HUBRA-data og vi markerte posisjonen med tre meter lange bambusstenger. I år gjentar vi målingene og til slutt vil vi se om de data vi samler inn vil hjelpe oss med å fastslå endringer i iskollens tykkelse. Kanskje vil HUBRA-målingene hjelpe oss med å løse mange spørsmål om iskoller, men det er alltid en mulighet for at bambusstavene har brukket, at vi ikke finner dem, eller at vi ikke kan bruke dataene på den måten vi har planlagt. Et vanlig problem med slik forskning i Antarktis er at du aldri vet om planleggingen og utstyret holder, eller om det barske miljøet vil slette alt det harde arbeidet fra året tidligere.
– Joel Brown


(EN) One of the main scientific goals for the Ice Rises project is to determine if the ice rises that we are visiting are getting thicker, getting thinner, or if they are not changing thickness at all. One of the newer tools that we are using to solve this problem is a radar system named HUBRA designed and made at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). For this radar to tell us what we want to know, we need two years of data collected over the same exact point on the ice. 

Last year, we collected the first year of HUBRA data and marked the position of the measurement with 3-meter long bamboo poles, this year we are repeating the measurements and we will finally see if the data we are collecting will help us determine the thickness changes of the ice rises. Perhaps the HUBRA measurements will help us solve many mysteries about the ice rises but there is always the chance that the bamboo stakes have broken and we will not be able to find them or that we will not be able to use the data in the way that we have planned. This is a common problem in Antarctic glaciology; you never know if the careful planning and survey design will end up working well or if the harsh environment will erase the hard work from the past year.
–Joel Brown

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar