21 januar 2014

Peter Leopold

Peter Leopold. Bilde / Photo: Ørjan Karlsen
Du kan spørre: Hva gjør en marinbiolog på et glasiologi-prosjekt på isshelfen i Antarktis?

Vel, jeg har bodd og arbeidet i Arktis noen år. I tillegg til min vitenskapelige bakgrunn, har jeg også jobbet som tekniker innen arktisk logistikk. I løpet av de siste åtte årene har jeg hatt mulighet til å delta i mange forskjellige ekspedisjoner med lengre perioder med feltarbeid til begge polarområdene. Det er nok dette som brakte meg hit på denne turen, hvor vi kun vil møte og studere vann i frosset form.

Dette er mitt andre år på "Ice Rises"-prosjektet. Jeg er veldig glad for å møte teamet igjen, og ser frem til å jobbe sammen med seks personer fra seks forskjellige land. Jeg skal i utgangspunktet hjelpe til med traversen. Nordmennene kaller meg "altmuligmann", som kan direkte oversettes til "MacGyver" :-) Jeg har en sterk interesse og lidenskap for foto- og videoredigering. Jeg er gruppas "fotograf" her nede og den som filmer mest for det norske TV-programmet TV2.

Fleksibilitet og allsidighet er nødvendig for å mestre de kommende utfordringene på Fimbulisen. Følg oss til en av de mest praktfulle, imponerende og avsidesliggende områder på denne planeten!


(EN) You may ask: What does a marine biologist do in a glaciology project on the Antarctic Ice shelf?

Well I have been living and working in the Arctic for some years. Aside from my scientific background, I was also working as technician within the field of Arctic logistics. During the past eight years, I had the chance to take part in many different expeditions with extended periods of fieldwork to both Polar Regions. I guess, this is what brought me on this trip where we would solely encounter and study water in its frozen form. This is my second year working for the "Ice Rises" project.

I am very glad to be able to join our team again this year and look forward to work together with six people from six different countries. I will be helping with everything during the traverse. The Norwegians would call me "altmuligmann" which can be directly translated to "MacGyver" :-) Furthermore, I have a strong interest and passion for photo- and videography. So being the team photographer and the main person behind the camera filming for Norwegian national TV2 program.

Flexibility and versatility are needed from all of us to master the upcoming challenges on the Fimbul Ice shelf. Follow us to one of the most magnificent, stunning and remote areas on this planet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar