28 januar 2013

Snøscooter / Snow mobiles

Når vi kommer til base camp på en isbrem bruker vi flere dager på å samle inn data. For å kunne gjøre dette arbeidet og til bære nødvendig utstyr kjører vi snøscooter med en slede pakket med forsknings- og overlevelsesutstyr. Som en forholdsregel har vi alltid med nødproviant, førstehjelpsutstyr, sovepose, satelittelefon og sikkerhetsutstyr for breer.

Siden det ikke finnes veier eller stier her bruker vi GPS for å navigere rundt i isbremmen. Det betyr at vi kan finne vei tilbake til leiren på slutten av dagen, og også i dårlig vær og ved dårlig sikt hvis nødvendig. Snøscootere kan kjøre fort, men snødekket her er svært hardt og humpete, så vi kjører vanligvis ikke mer enn 30 km i timen.

(Eng) After we arrive at base camp on an ice rise we carry out several days of science work collecting data. In order to do this work and carry the necessary equipment we drive snow mobiles and pull a sledge containing our science equipment and survival gear. As a safety precaution we always carry emergency food, first aid kit, sleeping bag, satellite phone and glacier safety equipment with us when driving snow mobiles.

Obviously there are no roads or trails here so we use a GPS (like a SatNav ) to find our way around the ice rise. This also means we can find our way back to camp at the end of the day and also in bad weather and poor visibility if necessary. Snow mobiles can travel very fast but the snow surface is very hard and bumpy here so we usually can’t drive more than 30 kph.


Snøscooteren sett fra førerplass / Snow mobile seen from the driver's seat.
Kjetil kjører på jobb / Kjetil driving to work. Bilder / photos: Harvey Goodwin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar