29 januar 2013

Kjøring, kjøring og kjøring / Driving, driving and driving

«Ice rise er ca. 30 km x 30 km, men vi har reist mer enn 1500 km på denne lille øya. Vi gjennomførte kinematiske GPS-målinger for å finne overflatetopografien til isbremmen, installere ca. 100 markører og presist måle deres posisjoner (disse måles igjen neste år, slik at vi kan beregne fartenisen ), og gjennomføre radarundersøkelser. Bildet er et kart over isbremmen; rødt viser vår rute, grønt er områder som krever ekstra oppmerksomhet mht. sprekker. Toppen og leiren vår er også vist.


(ENG) ”Ice rise D” is about 30 km by 30 km, but we have traveled more than 1500 km on this small island. We conducted kinematic GPS measurements to find out the surface topography of the ice rise (map development), install about 100 of markers and precisely measure their positions (and we will measure their positions next year again so that we can calculate the velocity of the ice), and conduct radar surveys. The image is a map of the ice rise; red is our track, green shows the area where we should pay extra attention to crevasses. The summit and our base camp are also shown.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar