27 januar 2013

Innføring i førstehjelp / Medical briefing

Ved starten på feltturen ga Kjetil oss en veldig entusiastisk innføring i det medisinske utstyret og medisinene vi har med oss. Vi kan behandle mange forskjellige skader og sykdommer. Men det viktigste er faktisk å vise varsomhet og å forebygge ulykker. Vi er flere hundre kilometer unna nærmeste sykehus og lege. Så selv små ting kan ha store konsekvenser for enkeltindivider og også for hele prosjektet.


(ENG) In the beginning of the field trip our paramedic Kjetil gave us a very enthusiastic introduction into all the medical instruments/ equipment  and medication we have with us. We can react to and treat many different injuries and sickness issues. But the most important is  actually precaution or prevention of any kind of accidents. We are several hundred kilometer away from the next hospital facility and doctor. So even small things can have big consequences for yourself and for the hole project.


Bilde / photo. Peter Leopold

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar