24 januar 2013

Sikkerhet og ruteplanlegging / Safety and route planning


All vår transport til og arbeid på målestasjoner foregår på breis. Dette betyr at vi kan møte bresprekker eller sprekker i isen som kan være potensielt farlig for oss. Sprekker er ofte dekket av en tynn snøbro og vanskelig å se fra overflaten. Det er viktig med god ruteplanlegging og sikkerhetsregler for en gjennomføre en trygg ekspedisjon.

Før vi forlot Tromsø skaffet vi satellittbilder for de områdene vi skal jobbe i, og sammen med vår lokale kjennskap identifiserer vi områder der vi kan forvente bresprekker. Vi planlegger våre ruter for å prøve å komme klar av disse områdene så mye som mulig. Når vi reiser gjennom områder der vi kan møte bresprekker bruker vi en spesiell radar koblet til en mast foran det fremste kjøretøyet. Ved å studere radarbildet mens vi kjører kan vi identifisere sprekker foran kjøretøyet vårt. Vi inspiserer disse bresprekkene ved hjelp av tau og klatreteknikker for å se om det er trygt å kjøre over snøbroen.


(ENG) All our transport to science sites and and work at science sites takes place on glacier ice. This also means that we can encounter crevasses or cracks in the ice which can be potentially dangerous for us. Crevasses are often covered by a thin snow bridge and difficult to see from the surface. Therefore good route planning and safety precautions are very important for a safe expedition.

Before leaving Tromsø we acquire satellite images for the areas we will work in, and together with our local knowledge identify areas where we expect crevasses. Then we plan our routes to avoid these areas as much as possible. Whilst travelling through areas where we might encounter crevasses we use a special radar attached to a mast in front of our lead vehicle. By studying the radar image as we drive we can identify individual crevasses in front of our vehicle. We then inspect the crevasse using ropes and climbing techniques to see if it is safe to drive over the snow bridge.


Ruteplanlegging basert på satellittbilder. / Route planning based on satellite images.
Inspecting a crevasse after it was detected by the radar. The radar is in the black bucket next to the climber.
Bilder/photos: Harvey GoodwinIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar