07 januar 2012

Ice penetrating radar measurements on Ice Rise B.(EN) Until now Fimbul Ice-shelf has treat us with lot of care making our work easier then often before.
The first day of Ice Penetrating radar measurements was pure pleasure on a beautiful day on Ice Rise B.
(NO) Hittil har Fimbulisen vært snill mot oss og gjort arbeidet vårt lettere enn det ofte har vært tidligere.
Første dagen med radarmålinger i isen var en ren fornøyelse på en så flott dag på iskille B.


Place / sted                       Ice Rise B, Fimbul Ice shelf, Antarctica

Time / Tid                         06.01. 2012

Weather / Vær                  Clear skies / Klart vær

Pressure / trykk (hPa)       962.5 hpa

Wind speed /                     2.2(mean) / 6.3 (max)
Vindhastighet (m/s)

Wind direction /                West
Vindretning

Temperature /                    - 3.4 (measured) /  -7.8 (Wind chill / effective) 
Temperatur (degC)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar