04 januar 2012

Snowpit and

January 4th, doing a snowpit:

 

(EN) Today me and Elvar followed Anne to our first snow-pit site. Here we dug out a big hole in the snow so Anne could study the layers of snow and ice. In Antarctica all the snow does not melt during summer, so you get glaciers with up to thousands of layers. Each layer consists of snow and ice from one year and we can actually see if one year got a lot of snow or very little.

Interesting and advanced as it is, it is still also a lot of old fashioned hard work!

 

(NO) I dag ble jeg og Elvar med Anne til vår første snø grop. Her gravde vi ut en stor grop i snøen slik at Anne kunne studere lagene av snø og is. I Antarktis smelter ikke all snøen om sommeren, så vi får isbreer med opptil tusenvis av lag. Hvert lag består av snø og is fra et år og vi kan faktisk se om det kom mye eller lite snø.

Interessant og avansert som dette er, så er det fremdeles også mye gammeldags hardt arbeid!

 

Rune svinger spaden/Rune working the shovel. Photo: Elvar Ørn kjartansson

 

Anne getting power for her equipment/Anne ordner strøm til utstyret. Photo: Elvar Ørn Kjartansson

 

Measuring the ice and snow/Målinger av is og snø. Photo: Elvar Ørn Kjartansson

 

 

Place / Sted

Ice Rise B, Fimbul ice shelf, Antarctica

Time / Tid

4th. Jan. 2012, kl. 19:30

Weather / Vær

Clear skies / Klart vær

Pressure / Trykk (hPa)

959.7

Wind speed / vindhastighet (m/s)

3.8(mean) / 7.4 (max)

Wind direction / Vindretning

West

Temperature / Temperatur (°C)

-7.4 (measured) / -15.0 (wind chill /effective)

 

Posted by Rune Svendsen

1 kommentar: