04 januar 2012

Base camp / Leiren

(EN) We spent the morning unpacking all our equipment and setting up the camp, a fun job in such beautiful weather. All the tents, vehicles, cooking module and workshop module are placed in a line, 90 degrees to the wind direction to avoid us being buried in snow drifts if the weather should turn.

(NO) Vi brukte morgenen til å pakke ut utstyret vårt  og sette opp telt og slå leir, en flott jobb i et slikt vær. Alle teltene, kjøretøyene, kjøkkenet og verkstedet ble plassert på en linje vinkelrett til vindretninga, slik at vi kan unngå å bli begravd i snøfonnene hvis det blir dårlig vær.

(EN) Tore and Kirsty put up one of the big tents for science equipment. (NO) Tore og Kirsty setter opp et av teltene for vitenskaplig utstyr. Foto: Elvar Ørn Kjartansson

(EN) Our base camp with sleeping tents, kitchen, two big tents for science equipment and a workshop. (NO) Leiren vår med sovetelt, kjøkken, to store telt til vitenskapelig utstyr og et verksted. Foto: Anne Tårånd Aasen

Place / Sted

Base camp at ice rise B / Leiren på iskolle B

Time / Tid

1. Jan. 2012, kl. 17:15

Weather / Vær

Partly cloudy / Lettskyet

Pressure / Trykk (hPa)

964.6

Wind speed / vindhastighet (m/s)

1.4 (mean) / 1.5 (max)

Wind direction / Vindretning

Northeast / nordøst

Temperature / Temperatur (°C)

-2.3 (measured) / -4.8 (wind chill /effective)

Posted by Anne Tårånd Aasen and Kirsty Langley

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar